analogiczny

analogiczny
«zbieżny, zgodny z czymś, odpowiadający czemuś; podobny»

Analogiczne cechy.

Sytuacja analogiczna do poprzedniej.

biol. Narządy analogiczne «narządy spełniające podobne funkcje, lecz różniące się pochodzeniem i budową»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • analogiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wykazujący podobieństwo, zbieżność z czymś, odpowiadający czemuś; podobny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Analogiczne zachowanie, poglądy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analog — m III, D. u, N. analoggiem; lm M. i 1. «coś analogicznego; odpowiednik» 2. B.=D.; lm M. analogodzy a. owie, DB. ów «specjalista w dziedzinie maszyn analogowych» 3. chem. «pierwiastek z szeregu pierwiastków o analogicznej budowie elektronowej;… …   Słownik języka polskiego

  • analogicznie — «w analogiczny sposób, przez analogię, odpowiednio, podobnie» Traktować coś analogicznie …   Słownik języka polskiego

  • analogiczność — ż V, DCMs. analogicznośćści, blm rzecz. od analogiczny Analogiczność sformułowania …   Słownik języka polskiego

  • melizmat — m IV, D. u, Ms. melizmatacie; lm M. y muz. «ozdobny zwrot melodyczny w muzyce wokalnej, złożony z co najmniej dwóch dźwięków, wykonywanych na jednej sylabie tekstu, także analogiczny zwrot w muzyce instrumentalnej; charakterystyczny dla muzyki… …   Słownik języka polskiego

  • paralelny — «trwający, zachodzący jednocześnie z czymś drugim; równoległy, równorzędny, analogiczny» Paralelny rozwój. Paralelne zjawiska. Paralelne wątki komediowe. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • analogicznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} przez analogię, w sposób analogiczny, podobnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wątki obu powieści przebiegają analogicznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analogiczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. analogicznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. analogiczny: Analogiczność sposobów obrazowania. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bis — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bissie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dodatkowe wykonanie jakiegoś utworu na życzenie publiczności, powtórzenie fragmentu programu artystycznego : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paralelny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} występujący równolegle z czymś innym; analogiczny, równorzędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Paralelne wątki mitologiczne. Paralelny rozwój wydarzeń. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”