fizyczny

fizyczny
\fizycznyni
1. «dotyczący fizyki, zjawisk, którymi zajmuje się fizyka»

Ciało, środowisko fizyczne.

Gabinet fizyczny.

Cechy, prawa, wielkości fizyczne.

Laboratoria, narzędzia fizyczne.

∆ Chemia fizyczna «nauka zajmująca się badaniem zależności między właściwościami fizycznymi a budową chemiczną substancji i układów oraz badaniem zjawisk fizycznych towarzyszących procesom chemicznym; fizykochemia»
∆ Czas fizyczny «czas mierzony jakimkolwiek zjawiskiem periodycznym, zwykle obrotem Ziemi dookoła osi»
2. «materialny, dostępny zmysłom; zewnętrzny, obiektywny»

Zjawiska fizyczne.

◊ Fizyczna niemożliwość «absolutna, zupełna niemożliwość (wykonania czegoś)»
3. «dotyczący ciała ludzkiego; cielesny»
a) «dotyczący organizmu człowieka; organiczny»

Aktywność, sprawność fizyczna.

Cierpienia fizyczne.

praw. Osoba fizyczna «osoba żyjąca, będąca przedmiotem prawa»
b) «dotyczący wyglądu zewnętrznego człowieka»

Wady, zalety fizyczne.

c) «seksualny»

Pociąg, wstręt, stosunek fizyczny.

d) «dotyczący siły, pracy mięśni; nieumysłowy»

Praca fizyczna.

Wysiłek fizyczny.

Pracownik fizyczny.

e) «oparty na sile, na przewadze»

Przemoc fizyczna.

Stosować przymus, terror fizyczny.

Użyć siły fizycznej.

f) «gimnastyczny, sportowy, dotyczący wyrobienia sportowego»

Kultura fizyczna.

Wychowanie, ćwiczenia fizyczne.

4. «dotyczący przyrody i ukształtowania powłoki skorupy ziemskiej»
∆ Geografia fizyczna «dział geografii, nauka zajmująca się badaniem i opisem przyrody powierzchni ziemskiej, środowiska geograficznego»
∆ Mapa fizyczna «mapa, na której morza, jeziora, góry, niziny itp. oznaczone są odpowiednią barwą»
fizyczny w użyciu rzecz., pot. «pracownik fizyczny»

Wypłata dla fizycznych.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • fizyczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, fizycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do zjawisk, którymi zajmuje się fizyka; dotyczący fizyki; fizykalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości, cechy fizyczne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fizyczny — Niewykwalifikowany pracownik fizyczny Eng. An unqualified menial worker; an unskilled laborer …   Słownik Polskiego slangu

  • fizyczny — Coś jest, staje się fizyczną niemożliwością zob. niemożliwość 1 …   Słownik frazeologiczny

  • chemiczny — «odnoszący się do chemii; związany z chemią» Analiza chemiczna. Proces chemiczny. Zjawisko, doświadczenie chemiczne. Skład, składnik, środek chemiczny. Budowa chemiczna. Substancja chemiczna. Przemysł, kombinat chemiczny. Laboratorium chemiczne …   Słownik języka polskiego

  • matematyczny — 1. «dotyczący matematyki, wchodzący w jej zakres, oparty na jej metodach; stosowany w matematyce» Formuła, metoda matematyczna. Rozumowanie, równanie, zadanie matematyczne. Wzór matematyczny. Szkoła matematyczna. Wydział matematyczny uniwersytetu …   Słownik języka polskiego

  • przemóc — dk XI, przemócmogę, przemócmożesz, przemócmóż, przemócmógł, przemócmogła, przemócmogli, przemócmógłszy rzad. przemagać ndk I, przemócam, przemócasz, przemócają, przemócaj, przemócał, przemócany 1. «zwyciężyć, pokonać kogoś w walce, zawładnąć… …   Słownik języka polskiego

  • Охорович — (Юлиан Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Охорович Юлиан — (Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского позитивизма . В …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЛЕНИН — (Ульянов) Владимир Ильич (1870 1924) один из создателей марксизма ленинизма, первый руководитель тоталитарного коммунистического советского гос ва. Возглавив Революцию 1917, Л. сумел путем искусных политических действий и масштабных актов насилия …   Философская энциклопедия

  • École polytechnique de Silésie — Nom original Politechnika Śląska Informations Fondation 1945 Type Université publique Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”