geometria

geometria
ż I, DCMs. \geometriarii, blm
«dział matematyki, nauka zajmująca się pierwotnie badaniem figur geometrycznych i stosunków przestrzennych, obecnie obejmująca różne teorie matematyczne związane z tradycyjnym zakresem jej badań bądź podobieństwem tematu, bądź przez swój rozwój historyczny»
mat. Geometria analityczna «dział geometrii zajmujący się badaniem właściwości figur geometrycznych za pomocą podporządkowanych im równań algebraicznych»
∆ Geometria elementarna albo euklidesowa «dział geometrii oparty na określonym układzie pojęć pierwotnych i aksjomatów, z których najistotniejszy i wyróżniający jest aksjomat, że przez dany punkt można do danej prostej poprowadzić dokładnie jedną równoległą; bada właściwości prostszych figur geometrycznych»
∆ Geometria nieeuklidesowa «dział geometrii różniący się od euklidesowej brakiem aksjomatu, że przez dany punkt można poprowadzić dokładnie jedną równoległą do danej prostej»
∆ Geometria różniczkowa «dział geometrii zajmujący się badaniem figur geometrycznych metodami rachunku różniczkowego i całkowego»
∆ Geometria rzutowa «dział geometrii zajmujący się badaniem właściwości rzutowych figur geometrycznych»
∆ Geometria wykreślna «dział geometrii zajmujący się metodami graficznego przedstawiania na płaszczyźnie figur przestrzennych»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • geometría — (Del lat. geometrĭa, y este del gr. γεωμετρία). f. Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. geometría algorítmica. f. Mat. Aplicación del álgebra a la geometría para resolver por medio del cálculo… …   Diccionario de la lengua española

  • geometria — s. f. 1. Ciência que tem por objeto as dimensões das linhas, das superfícies e dos volumes. 2. Tratado de geometria. 3. geometria analítica: a que emprega a análise matemática no estudo das dimensões. 4. geometria antiga: a que, em vez do cálculo …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • geometría — sustantivo femenino 1. (no contable) Parte de las matemáticas que estudia los puntos, líneas, figuras y volúmenes: La geometría le gusta mucho. geometría analítica Geometría que estudia las propiedades de las líneas y superficies representadas… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • GEOMETRIA — an Mercurii inventum, an Aegyptiorum, apud quos celebres inprimis Petosiris et Necepson, quorum prudentiam ad ipsa secreta divinitatis accessisse, ait Iul. Firmic. Geomelriae, Astrologiae ac Astronomiae inventum sibi tribuêre, teste Diog. Laertio …   Hofmann J. Lexicon universale

  • geometria — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dział matematyki badający właściwości figur geometrycznych i stosunki przestrzenne; obecnie zajmuje się także teoriami matematycznymi, które wiążą się z przedmiotem jej badań : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • geometria — /dʒeome tria/ s.f. [dal lat. geometrĭa, gr. geōmetría, comp. di gē̂ terra e metría misurazione ]. 1. (matem.) [classe di discipline matematiche volte allo studio della forma degli oggetti e alla loro misurazione nel piano e nello spazio]. 2. a.… …   Enciclopedia Italiana

  • Geometría — (Del gr. geometria, agrimensura, geometría.) ► sustantivo femenino 1 GEOMETRÍA, MATEMÁTICAS Parte de las matemáticas que estudia el espacio y las figuras y cuerpos que en él se pueden imaginar. FRASEOLOGÍA geometría analítica GEOMETRÍA,… …   Enciclopedia Universal

  • Geometría — Alegoría de la Geometría. La Geometría (del latín geometrĭa, que proviene del idioma griego γεωμετρία, geo tierra y metria medida), es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o… …   Wikipedia Español

  • geometria — ge·o·me·trì·a s.f. 1a. AD ramo della matematica che studia lo spazio e le figure nello spazio: i postulati, le regole della geometria; geometria intuitiva | tale disciplina e materia di insegnamento: professore, testo di geometria, compito in… …   Dizionario italiano

  • geometria — {{hw}}{{geometria}}{{/hw}}s. f. Ramo della matematica che si occupa delle figure | Geometria piana, che studia le figure di un piano | Geometria solida, che studia le figure nello spazio | Geometria analitica, che studia le figure per mezzo di… …   Enciclopedia di italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”