apelować

apelować
ndk IV, \apelowaćluję, \apelowaćlujesz, \apelowaćluj, \apelowaćował, \apelowaćowany
1. «zwracać się z odezwą, z apelem do kogoś; odwoływać się»

Apelować do kogoś o wyrozumiałość.

Apelować do czyjejś dobroci, lojalności.

Apelować do społeczeństwa.

2. «odwoływać się od wyroku sądowego; wnosić apelację»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • apelować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, apelowaćluję, apelowaćluje, apelowaćany {{/stl 8}}– zaapelować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zwracać się z apelem, wezwaniem, odezwą do kogoś lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • apelowanie — n I rzecz. od apelować …   Słownik języka polskiego

  • uczucie — n I 1. rzecz. od uczuć. 2. lm D. uczuć «stan psychiczny, którego istotę stanowi ustosunkowanie się wewnętrzne do aktualnie działających bodźców, przeszłych lub przyszłych zdarzeń i wszystkich elementów otaczającego świata oraz do własnego… …   Słownik języka polskiego

  • brać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. braci, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} poufale o grupie ludzi związanych podobnymi zajęciami; bractwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brać górnicza. Brać żołnierska. Brać żeglarska. Apelować do braci studenckiej. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • instancja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. instancjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} każdy z kolejnych szczebli w systemie zależnych od siebie instytucji, każdy kolejny stopień w hierarchii władz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niska, wysoka, najwyższa instancja.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • praworządność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. praworządnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przestrzeganie, respektowanie prawa, poszanowanie obowiązującego porządku prawnego; panowanie, rządy prawa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Walczyć, apelować o praworządność.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wzywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wzywaćam, wzywaća, wzywaćają, wzywaćany {{/stl 8}}– wezwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, wezwę, wezwie, wezwij, wzywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} polecać komuś, by się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaapelować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}apelować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • апеллировать —    1) Подавать апелляцию в высшую судебную инстанцию; обжаловать какое л. решение, постановление;    2) обращаться за поддержкой, советом; ссылаться на какой л. авторитет.    ► лат. appellare «1) обращаться в высшую инстанцию; 2) обращаться к… …   Историко-этимологический словарь латинских заимствований

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”