asocjacjonizm

asocjacjonizm
m IV, D. -u, Ms. \asocjacjonizmzmie, blm
1. «kierunek w psychologii XVIII i XIX w. wyrażający tezę, że mechanizm życia psychicznego człowieka opiera się na skojarzeniach i że podstawowym prawem wyjaśniającym ten mechanizm jest prawo asocjacji przez styczność w czasie; psychologia asocjacyjna, psychologia asocjacjonistyczna»
2. socjol. «przed rewolucją 1848 r.: pogląd głoszony przez tzw. socjalistów zrzeszeniowych, sprowadzający się do twierdzenia, że główną metodą walki z wyzyskiem kapitalistycznym jest zrzeszanie się proletariuszy i drobnomieszczan w organizacje pracy»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • asocjacjonistyczny — asocjacjonistycznyni «dotyczący asocjacjonizmu, asocjacjonisty» ∆ Psychologia asocjacjonistyczna → asocjacjonizm w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

  • asocjacyjny — «oparty na asocjacji; kojarzący, kojarzeniowy, skojarzeniowy» Pojęcia, połączenia asocjacyjne. Mieć pamięć asocjacyjną. Związek asocjacyjny czegoś z czymś. ∆ Psychologia asocjacyjna → asocjacjonizm w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”