azotawy

azotawy
chem. Kwas azotawy «słaby kwas istniejący tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych; łatwo się rozkłada na kwas azotowy, tlenek azotu i wodę»

Słownik języka polskiego . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”