melizmat

melizmat
m IV, D. -u, Ms. \melizmatacie; lm M. -y
muz. «ozdobny zwrot melodyczny w muzyce wokalnej, złożony z co najmniej dwóch dźwięków, wykonywanych na jednej sylabie tekstu, także analogiczny zwrot w muzyce instrumentalnej; charakterystyczny dla muzyki ludów Wschodu, a w muzyce europejskiej dla chorału gregoriańskiego»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”