motyw

motyw
m IV, D. -u, Ms. \motywwie; lm M. -y
1. zwykle w lm «czynniki wewnętrzne natury psychicznej i fizjologicznej, świadome lub nieświadome, skłaniające do określonego działania; pobudki, powody; uzasadnienie postępowania lub rozumowania»

Motyw zbrodni.

Motywy czyjegoś postępowania.

Motywy polityczne, ideowe.

Motywy wyroku sądowego.

Brak motywów (w jakiejś sprawie).

2. «element kompozycyjny, myśl, zasada formalna lub treściowa dająca się wyróżnić w dziele sztuki»
a) «w utworze literackim: schemat tematyczny utrwalony w tradycji kulturalnej, występujący w utworach literackich różnych epok (np. w mitach, bajkach, podaniach); także najmniejszy niepodzielny element przedstawionej w utworze rzeczywistości»
b) «w muzyce: najmniejsza cząstka utworu muzycznego złożona z dwóch lub więcej dźwięków, zorganizowana melodycznie i metrorytmicznie, zróżnicowana na części nie akcentowane i akcentowane; charakterystyczny odcinek melodyczny jakiegoś utworu»

Motyw opery.

c) «w sztukach plastycznych: dający się wyróżnić, powtarzający się element kompozycyjny, część składowa kompozycji»

Motyw roślinny, zwierzęcy, geometryczny.

fr. ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • motyw — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. motywwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}częściej w lm {{/stl 8}}{{stl 7}} czynnik, bodziec (np. psychiczny, zewnętrzny), skłaniający kogoś do działania, uzasadniający… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • motyw — Skandal, zajście, lub awantura, zwłaszcza zabawne lub szokujące Eng. An scandalous, funny, or shocking fact, event, or situation; a scandal …   Słownik Polskiego slangu

  • luźny — luźnyniejszy 1. «nie przylegający; przestronny, nieobcisły, nieciasny» Luźny płaszcz. Luźne obuwie, spodnie. Za luźna kurtka. 2. «taki, którego poszczególne elementy nie są ściśle złączone; będący w pewnej odległości od jakiejś całości, nie… …   Słownik języka polskiego

  • przewodni — 1. «prowadzący do celu, wskazujący kierunek działania, dążenia do czegoś; będący motywem postępowania, działania; główny, zasadniczy, dominujący» Nić przewodnia intrygi, kryminału. Myśl przewodnia utworu literackiego. ∆ biol. Organizmy przewodnie …   Słownik języka polskiego

  • lejtmotyw — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. lejtmotywwie {{/stl 8}}{{stl 7}} motyw, temat itp. powtarzający się, przewijający się przez cały utwór, służący wytworzeniu szczególnego klimatu, często uboczny lub luźno związany z głównym tematem utworu; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ozdobnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} element, motyw zdobniczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przemowa pełna ozdobników. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozeta — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. rozetaecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} motyw ornamentacyjny w kształcie stylizowanej rozwiniętej róży lub jakiś motyw o układzie koncentrycznym, stosowany w architekturze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Time of Troubles — For the Dungeons Dragons plotline, see Time of Troubles (Forgotten Realms) .: For the twentieth century periods of conflict in Ireland, see The Troubles .The Time of Troubles (Russian: Смутное время, Smutnoye Vremya ) was a period of Russian… …   Wikipedia

  • Joanna Chmielewska — For Joanna Chmielewska (gymnast), see Gymnastics at the World Games. Joanna Chmielewska Born Irena Kühn 2 April 1932 (1932 04 02) (age 79) Warsaw, Poland Occupation Novelist Citizenship …   Wikipedia

  • Krzysztof Ptak — (born April 3, 1954 in Sulejów in Poland) is a Polish cinematographer and university lecturer. He graduated from the National Film School in Łódź in 1980 and began his film career by making documentaries. He has co operated with the National Film …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”