bezbrzeżny

bezbrzeżny
«rozległy, ogromny; bezgraniczny, bezmierny, niezmierzony»

Bezbrzeżna pustynia, puszcza.

Bezbrzeżne morze.

Bezbrzeżny step.

Bezbrzeżne przestworza kosmosu.

przen. «o bardzo dużym nasileniu; głęboki, mocny»

Bezbrzeżna miłość, tęsknota.

Bezbrzeżne poświęcenie, przerażenie.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezbrzeżny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bezbrzeżny {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydający się bez granic z powodu swej ogromnej rozległości; niezmierzony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezbrzeżne równiny. Bezbrzeżne morze.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niezmierny — «olbrzymi, ogromny, nieogarniony, bezbrzeżny, niezmierzony» Rzecz niezmiernej wagi. Niezmierna radość, tęsknota, rozpacz. Niezmierny ból, smutek, żal …   Słownik języka polskiego

  • niezmierzony — «nie dający się zmierzyć; nieogarniony, nieobjęty, bezbrzeżny, ogromny, olbrzymi, niezliczony» Niezmierzone bogactwa naturalne. Niezmierzona głębia. Niezmierzone tłumy. Niezmierzone ciemności …   Słownik języka polskiego

  • smutek — m III, D. smutektku, N. smutektkiem; lm M. smutektki 1. blm «stan psychiczny będący następstwem przykrych przeżyć, doznanych cierpień moralnych; uczucie przygnębienia» Bezbrzeżny, głęboki, niewymowny smutek. Brzemię smutku. Smutek w głosie, w… …   Słownik języka polskiego

  • step — m IV, D. u, Ms. steppie; lm M. y «obszar równinny pokryty bujną roślinnością trawiastą i zielną, właściwy dla klimatu kontynentalnego; roślinność typowa dla tych obszarów» Bezbrzeżny, bezkresny, bezludny step. Bujny, dziki step …   Słownik języka polskiego

  • ocean — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. oceannie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obszar słonej wody zajmujący większą część kuli ziemskiej (ok. 71%), otaczający lądy; każda z trzech części tego obszaru : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • step — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. steppie {{/stl 8}}{{stl 7}} bezdrzewna formacja roślinna składająca się z różnych gatunków wysokich traw, występująca na terenach równinnych w klimacie kontynentalnym o ostrych zimach i upalnych latach;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”