pasterski

pasterski
\pasterskiscy
1. «dotyczący pasterza, pastucha»

Chata, koliba pasterska.

Szałas pasterski.

Życie pasterskie.

∆ Pies pasterski «pies mogący należeć do różnych ras (np. rasy szwajcarskiej, pirenejskiej, owczarek podhalański) używany do pędzenia, pilnowania oraz ochrony przed drapieżnikami stad zwierząt na pastwiskach (zwłaszcza owiec w górach)»
∆ Ludy pasterskie «ludy zajmujące się głównie stadnym chowem bydła domowego na obszarach stepowych i górskich halach»
lit. Pieśń pasterska, poezja pasterska «pieśń, poezja mające za temat spokojne życie pasterzy, wieś, miłość na tle przyrody; pieśń (poezja) sielankowa, idylliczna»
2. rel. «należący do kompetencji biskupa lub arcybiskupa»

Błogosławieństwo pasterskie.

∆ List pasterski «list biskupa do wiernych»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pasterski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, pasterskiscy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z pasterzem, pasterstwem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwyczaje, obrzędy pasterskie. Szałas pasterski. Zagroda pasterska. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • list pasterski — {{/stl 13}}{{stl 8}}rel. {{/stl 8}}{{stl 7}} pismo episkopatu lub wyższych duchownych skierowane do wiernych : {{/stl 7}}{{stl 10}}List pasterski episkopatu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Цецишовский, Каспар Казимир — или Цецишевский (Kasper Kazimierz Kolumna Cieciszowski) архиепископ могилевский и митрополит римско католической церкви в России, род. в Мазовии в 1745 г., происходил из древнего польского рода и был сыном Доминика Цецишовского, литовского… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Цецишовский Каспар-Казимир (Цецишевский) — Цецишовский или Цецишевский (Каспар Казимир Kolumna Cieciszowski, 1745 1831) известный польский деятель и писатель, епископ киевский. В 1786 г. принял участие в сейме, собравшемся в Варшаве, и впервые выступил как политический деятель, произнесши …   Биографический словарь

  • Цецишовский — или Цецишевский (Каспар Казимир Kolumna Cieciszowski, 1745 1831) известный польский деятель и писатель, епископ киевский. В 1786 г. принял участие в сейме, собравшемся в Варшаве, и впервые выступил как политический деятель, произнесши, по… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Цецишовский Каспар, священник — или Цецишевский (Каспар Казимир Kolumna Cieciszowski, 1745 1831) известный польский деятель и писатель, епископ киевский. В 1786 г. принял участие в сейме, собравшемся в Варшаве, и впервые выступил как политический деятель, произнесши, по… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Поцолоевский Корнилий Яковлевич — (Pocolojewski, Pocalujewski, Pocolajewski) профессор гражданского и церковного права в Виленском Университете, доктор богословия и обоих прав. Родился около 1747 года, происходил из шляхетства Литовской губернии, первоначальное образование… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Сестренцевич-Богуш, Станислав — (Siestrzencewicz Bogusz) митрополит всех римско католических церквей в России, архиепископ могилевский, администратор виленской епархии, председатель римско католической духовной коллегии, род. 3 сентября 1731 г. в литовской шляхетской семье;… …   Большая биографическая энциклопедия

  • List of dog breeds — This Chihuahua mix and Great Dane show some of the tremendous variety of dog breeds. Dogs have been selectively bred for thousands of years, sometimes by inbreeding dogs from the same ancestral lines, sometimes by mixing dogs from very different… …   Wikipedia

  • Гахан — Гахан  тюркская альтернатива слову «гахам» . Термин введён последним гахамом Сергеем Марковичем Шапшалом (1873 1961)[1] в рамках его доктрины деиудаизации караимизма. По мнению Шапшала, это слово происходит от хазарского слова «каган»[2].… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”