periodyczny

periodyczny
«powtarzający się regularnie co pewien czas; okresowy, rytmiczny»

Zjawiska periodyczne.

Periodyczne wybuchy wulkanów.

∆ Publicystyka periodyczna; wydawnictwa, pisma periodyczne itp. «publicystyka, wydawnictwa, pisma itp. obejmujące czasopisma wydawane w regularnych odstępach czasu»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • periodyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} powtarzający się regularnie co jakiś czas; cykliczny, okresowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Periodyczne ataki gorączki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okresowy — 1. «powtarzający się, występujący co pewien czas, co pewien okres; periodyczny, rytmiczny, cykliczny» Okresowe zjawiska atmosferyczne. Okresowe wylewy rzek. Okresowe susze. 2. «trwający pewien czas; tymczasowy, chwilowy» Pobyt okresowy.… …   Słownik języka polskiego

  • okresowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który powtarza się co pewien okres; periodyczny, cykliczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okresowy wzrost poziomu wód w rzekach. Okresowe susze. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”