bezzasadny

bezzasadny
«nie mający podstawy; nieuzasadniony, bezpodstawny»

Bezzasadne pretensje, żądania.

Bezzasadne nadzieje.

Bezzasadny niepokój.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezzasadny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nieuzasadniony żadnymi racjami, niemający podstaw; bezpodstawny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezzasadne oskarżenia, pretensje, żale, roszczenia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezzasadnie — przysłów. od bezzasadny Żądać czegoś bezzasadnie …   Słownik języka polskiego

  • bezzasadnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezzasadny: Bezzasadnie upominać się o coś. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezzasadność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezzasadnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezzasadny: W publikacji tej podnieśliśmy bezzasadność tych orzeczeń, a także absurdalność sposobu wyliczenia odszkodowania. (Przyj) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D u, Mc. przesądądzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przekonanie o magicznej, nadprzyrodzonej więzi między zjawiskami, wiara w magiczny wpływ jednych zjawisk na inne : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”