pług

pług
m III, N. \pługgiem; lm M. -i
1. D. -a
«służące do orania narzędzie rolnicze, konne lub ciągnikowe, którego zasadniczą część stanowi korpus płużny składający się ze stalowego lemiesza, podcinającego skiby ziemi, i z odkładnicy, odwracającej i kruszącej te skiby»

Pług konny, ciągnikowy.

Pług jednoskibowy, wieloskibowy.

Pług leśny, łąkowy.

Rolnik chodzący za pługiem.

Zaprząc konia do pługa.

∆ Pług koleśny «pług składający się z właściwego pługa i z koleśnicy»
∆ Pług talerzowy «pług mający zamiast korpusów płużnych obracające się talerze stalowe, przecinające rolę i odwracające ją (podobnie jak odkładnice); używany zwykle do podorywki ściernisk»
∆ Pług odśnieżny, rzad. śnieżny «specjalny pojazd z lemieszem, służący do usuwania śniegu z torów i dróg»
∆ Chodzić w pługu «o zwierzętach (koniach, dawniej wołach): ciągnąć pług»
2. D. -u a. -a
sport. «ewolucja narciarska, sposób hamowania polegający na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek»
∆ Łuk z pługu «ewolucja narciarska polegająca na zmianie kierunku jazdy, wykonywana przez narciarza znajdującego się w pozycji płużnej»
niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Plug TV — Plug RTL Création 13 février 2004 Slogan « Plug tv...Et puis quoi encore ! » (septembre 2007) « Plug RTL, une rentrée Lifestyle » Langue Français Pays d origine …   Wikipédia en Français

 • plug — PLUG, pluguri, s.n. 1. Unealtă agricolă cu tracţiune animală sau mecanică, folosită la arat, la dezmiriştit etc. ♢ expr. De la coarnele plugului = de la ţară. ♦ Arat, plugărit. ♦ Îndeletnicirea, ocupaţia plugarului; plugărie1. ♢ expr. Acesta (sau …   Dicționar Român

 • Plug — may refer to: * Plug (comic) * Plug (fishing), a family of fishing lures * Plug (horticulture), a planting technique * An electrical connector ** DC plug, or DC connector ** Power plug ** Power connector ** Jack (connector) * Plug (jewellery), a… …   Wikipedia

 • Plug — Plug, n. [Akin to D. plug, G. pflock, Dan. pl[ o]k, plug, Sw. plugg; cf. W. ploc.] 1. Any piece of wood, metal, or other substance used to stop or fill a hole; a stopple. [1913 Webster] 2. A flat oblong cake of pressed tobacco. [U. S.] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • plug — [plug] n. [MDu plugge, a bung, plug, block, akin to Ger pflock] 1. an object used to stop up a hole, gap, outlet, etc. 2. a natural concretion or formation that stops up a passage, duct, etc. 3. a small wedge or segment cut from something, as… …   English World dictionary

 • plug-in — ˈplug in noun [countable] COMPUTING a piece of software that can be used in addition to existing software in order to make particular programs work properly * * * Ⅰ. plug in UK US (also plugin) /ˈplʌgɪn/ noun [C] ► IT a small computer program… …   Financial and business terms

 • plug — plug; plug·ga·ble; plug·ger; plug·ger·man; plug·ging·ly; plug·less; plug·man; un·plug; plug·ola; …   English syllables

 • plug-in — plug ins 1) ADJ: ADJ n A plug in machine is a piece of electrical equipment that is operated by being connected to an electricity supply or to another piece of electrical equipment by means of a plug. ...a plug in radio. 2) N COUNT: oft N n A… …   English dictionary

 • Plug TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Kabel DVB T …   Deutsch Wikipedia

 • plug-in — /plug in /, adj. 1. capable of or designed for being connected to an electrical power source by plugging in or inserting: a plug in hair dryer; a plug in transistor. n. 2. plug (def. 3). 3. jack1 (def. 3). 4. a plug in appliance. [1920 25; adj.,… …   Universalium

 • Plug Me In — is a DVD released on October 16, 2007 by AC/DC. It includes rare performances of the band.A Limited Edition Set includes a third disc. The extra disc features rare performances covering both eras. It also includes about half the concert from The… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”