prywatny

prywatny
\prywatnyni
«dotyczący kogoś osobiście, czyichś spraw osobistych, stanowiący czyjąś osobistą własność; nie związany z żadną instytucją itp.; osobisty, niepaństwowy, nieurzędowy»

Życie prywatne.

Własność prywatna.

Prywatne przedsiębiorstwo.

Prywatny lekarz, nauczyciel.

∆ Osoba prywatna «osoba nie reprezentująca (w danej sprawie) żadnej instytucji, urzędu, władzy itp., działająca w swoim własnym imieniu»
pot. Inicjatywa prywatna «w PRL: przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe będące własnością osoby prywatnej; także: właściciel lub właściciele prywatnego przedsiębiorstwa»
praw. Oskarżyciel prywatny «osoba pokrzywdzona lub osoba reprezentująca prawa osoby pokrzywdzonej, której ustawa postępowania karnego przyznaje prawo do wniesienia oskarżenia przed sądem karnym»
∆ Prawo prywatne «ogół przepisów normujących prawa osobiste i majątkowe osób fizycznych i prawnych»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prywatny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, prywatnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący osobiście kogoś lub jego spraw osobistych; osobisty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prywatne życie, stosunki. Prywatna korespondencja.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Starorypin Prywatny — Infobox Settlement name = Starorypin Prywatny settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 =… …   Wikipedia

  • Wodzin Prywatny — Infobox Settlement name = Wodzin Prywatny settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Łódź subdivision type2 = County subdivision… …   Wikipedia

  • Dom Zdrojowy Apartament Prywatny — (Ястарня,Польша) Категория отеля: Адрес: ul. Kościuszki 2A, 84 140 …   Каталог отелей

  • interes — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. interessie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś do załatwienia; potrzeba, sprawa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć do załatwienia jakiś interes, różne interesy. Przyjść do kogoś z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • półprywatny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, półprywatnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} po części oficjalny i po części prywatny; niezupełnie prywatny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Półprywatne spotkanie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • приватный — частный , уже в 1702 г. (Христиани 53). Через польск. prywatny – то же из лат. prīvatus, собственно лишенный (должности) : prīvātus imperiō; см. Вальде–Гофм. 2, 363 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Józef Piłsudski — ] [Paulsson 2003, [http://books.google.com/books?vid=ISBN0300095465 id=vjJimC 9 kC pg=PA37 lpg=PA37 dq=Pilsudski,+Jews sig=LiJGKRzy0dm5BA9pqohB8gmvq5U p. 37] .] Many Jews saw Piłsudski as their only hope for restraining deep antisemitic currents… …   Wikipedia

  • Polish Army oaths — Polish Armed Forces Branches …   Wikipedia

  • Gmina Rypin — Infobox Settlement name = Gmina Rypin other name = Rypin Commune settlement type = Gmina total type = Total image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”