przestawiać

przestawiać
ndk I, \przestawiaćam, \przestawiaćasz, \przestawiaćają, \przestawiaćaj, \przestawiaćał, \przestawiaćany - przestawić dk VIa, \przestawiaćwię, \przestawiaćwisz, \przestawiaćstaw, \przestawiaćwił, \przestawiaćwiony
1. «umieszczać, stawiać coś w innym miejscu; zmieniać położenie, usytuowanie czegoś, przesuwać coś»

Przestawić meble w mieszkaniu.

Przestawiać coś w inne miejsce, na inne miejsce, z miejsca na miejsce.

2. «wznosić, budować coś inaczej, na nowo, w innym miejscu; budując przerabiać coś; przebudowywać»

Przestawić piec.

3. «zmieniać porządek ustawienia, ułożenia, uszeregowania czegoś; odwracać kolejność»

Przestawić wyrazy w zdaniu.

Przestawić głoski w wyrazie.

4. pot. «zmieniać podstawy, założenia, zasadniczy kierunek czegoś; przekształcać, przeobrażać coś»

Przestawić produkcję.

Przestawić swój sposób myślenia.

przestawiać się - przestawić się pot. «przechodzić do innego rodzaju działania w danej dziedzinie; zmieniać dotychczasowy sposób postępowania, działania»

Przestawić się z pracy indywidualnej na kolektywną.

Gospodarka przestawiała się na uprawy dużych obszarów.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przestawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przestawiaćam, przestawiaća, przestawiaćają, przestawiaćany {{/stl 8}}– przestawić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przestawiaćwię, przestawiaćwi, przestawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przestawiać — Przestawić coś na inne, nowe, właściwe itp. tory zob. tor 4 …   Słownik frazeologiczny

  • przestawiać się – przestawić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować, zaczynać stosować nowe, zmienione formy pracy, działania, postępowania itp.; też: przywykać do jakichś zmian : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przestawić się na nowoczesne metody… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżać — ndk I, obniżaćam, obniżaćasz, obniżaćają, obniżaćaj, obniżaćał, obniżaćany obniżyć dk VIb, obniżaćżę, obniżaćżysz, obniżaćniż, obniżaćżył, obniżaćżony 1. «czynić niższym, przesuwać, przestawiać na niższy poziom» Obniżyć lot. Obniżyć poziom wody.… …   Słownik języka polskiego

  • przestawny — «dający się przestawiać, przesuwać» Przestawne znaki drogowe. ∆ lit. Szyk przestawny «szyk zdania, w którym zastosowana jest przestawnia, odmienny od zwykłego» …   Słownik języka polskiego

  • manewrować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, manewrowaćruję, manewrowaćruje, manewrowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać czymś lub sobą ruchy, zwroty, manewry prowadzące do zajęcia odpowiedniej pozycji; przesuwać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obniżaćam, obniżaća, obniżaćają, obniżaćany {{/stl 8}}– obniżyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, obniżaćżę, obniżaćży, obniżaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieniać położenie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przestawny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie jest na trwałe przymocowany, daje się przestawiać, przesuwać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przestawne ogrodzenie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesuwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przesuwaćam, przesuwaća, przesuwaćają, przesuwaćany {{/stl 8}}– przesunąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przesuwaćnę, przesuwaćnie, przesuwaćsuń, przesuwaćnął, przesuwaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przewracać – przewrócić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do góry nogami {{/stl 13}}{{stl 7}} robić w czymś bałagan, przestawiać, mieszać, przemieszczać wszystko (zwykle szukając czegoś) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przewrócić dom do góry nogami w poszukiwaniu pieniędzy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”