przewód

przewód
m IV, D. \przewódwodu, Ms. \przewódwodzie; lm M. \przewódwody
1. «urządzenie mające postać rury, węża, kanału, umożliwiające przepływ wzdłuż wytyczonej nim trasy cieczy, gazu, ciał sypkich itp.»

Przewód kanalizacyjny, wodociągowy.

Przewód gazowy.

Przewód odpływowy, odpowietrzający, odprowadzający.

Przewód wentylacyjny.

Przewody ogrzewnicze.

∆ Przewód dymowy «kanał doprowadzający dym z paleniska w budynku do komina»
2. elektr. «element obwodu elektrycznego (w postaci drutu, linki, szyny itp.), służący do połączenia źródła energii elektrycznej z jej odbiornikiem»

Przewód elektryczny.

Przewody telegraficzne, telefoniczne, telekomunikacyjne.

Przewody wysokiego napięcia.

Sieć przewodów tramwajowych.

górn. Przewód wiertniczy «lina lub zestaw żerdzi wiertniczych albo rur płuczkowych, na których wisi przyrząd wiertniczy»
3. biol. «w organizmie ludzkim, zwierzęcym i roślinnym: rurkowe narządy wewnętrzne; rodzaj kanalika łączącego różne narządy lub przeprowadzającego różnego rodzaju substancje»

Przewód oddechowy.

Przewód trawienny.

Przewód żylny.

Przewód słuchowy.

anat. Przewód pokarmowy «u człowieka i zwierząt: zespół narządów umożliwiających przyjmowanie, trawienie, wchłanianie pokarmów i usuwanie substancji nieużytecznych»
4. łow. «w broni myśliwskiej: wnętrze lufy - kanał, przez który przechodzi pocisk lub śrut»
5. daw. «przewiezienie, przeprowadzenie kogoś, czegoś (zwykle przez przewodnika)»
dziś tylko we fraz. książk. Pod czyimś przewodem, przestarz. za czyimś przewodem «będąc kierowanym, inspirowanym przez kogoś pod czyimś przewodnictwem, dowództwem»

Pod przewodem partii, klasy robotniczej.

Za twoim przewodem złączym się z narodem. (hymn)

* Przewód doktorski, habilitacyjny «postępowanie związane z przeprowadzeniem czyjejś habilitacji, doktoratu z nadaniem komuś stopnia doktora, doktora habilitowanego»
praw. Przewód sądowy «w procesie karnym: najważniejsza część rozprawy obejmująca odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie oskarżonego oraz przeprowadzenie całego postępowania dowodowego»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przewód — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. przewódwodu, Mc. przewódwodzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie mające kształ rury, kanału, węża, umożliwiające przepływ cieczy, gazu itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przewód …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przewód — Pod czyimś przewodem, przestarz. za czyimś przewodem «będąc kierowanym, inspirowanym przez kogoś, pod czyimś przewodnictwem, dowództwem»: Synod w Kościele lokalnym to zgromadzenie duchownych i świeckich, które pod przewodem biskupów wypracowuje… …   Słownik frazeologiczny

  • kanał — m IV, D. u, Ms. kanałale; lm M. y 1. «rów osuszający lub nawadniający, przekop doprowadzający albo odprowadzający wodę» Kanał melioracyjny, rozprowadzający. Sieć kanałów irygacyjnych. ∆ Kanał energetyczny «kanał doprowadzający lub odprowadzający… …   Słownik języka polskiego

  • dymny — 1. «powstały z dymu; podobny do dymu» Dymne sygnały. ∆ Zasłona dymna «jeden ze środków ochronnych polegający na wysyłaniu w powietrze rakiet, wytwarzających gęsty biały dym w celu osłonięcia przed nieprzyjacielem wojska lub obiektów wojskowych» ∆ …   Słownik języka polskiego

  • kanalik — m III, D. a, N. kanalikkiem; lm M. i 1. «mały kanał przekop, rów» Kanaliki nawadniające. 2. «mały kanał przewód, otwór doprowadzający» 3. «mały kanał przewód w organizmie» Kanaliki układu krwionośnego …   Słownik języka polskiego

  • olejkowy — przym. od olejek ∆ bot. Przewód olejkowy, kanał olejkowy «przewód, kanał w roślinie, w którym się zbiera olejek» …   Słownik języka polskiego

  • kanalik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mały, wąski rów odprowadzający wodę; rowek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teren pocięty kanalikami nawadniającymi. Kanalik odprowadzający wodę z rynny …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kanał — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kanałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sztuczna droga wodna łącząca wody przedzielone lądem; także odcinek rzeki pozbawiony naturalnego charakteru przez prace… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Онацевич, Игнатий — (Ignacy Źegota Onacewicz) профессор Виленского университета, историк; родился в 1780 году, умер в Петербурге в 1845 году. Отец Онацевича был униатским священником недалеко от Волковысска, в нынешней Гродненской губернии. Первоначальное… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Doctorate — Aquatint of a Doctor of Divinity at the University of Oxford, in the scarlet and black academic robes corresponding to his position. From Rudolph Ackermann s History of Oxford, 1814. A doctorate is an academic degree or professional degree that… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”