regulacja

regulacja
ż I, DCMs. \regulacjacji; lm D. \regulacjacji (\regulacjacyj)
1. «ujmowanie, ujęcie czegoś w pewne przepisy, normy; porządkowanie, uporządkowanie, normowanie, unormowanie»

Regulacja cen, płac.

Regulacja podaży i popytu (na rynku).

Przeprowadzić regulację czegoś.

∆ Regulacja należności, rachunków «płacenie, zapłacenie rachunków, należności»
∆ Regulacja urodzin «akcja zmierzająca do ograniczania żywiołowej rozrodczości»
2. «odpowiednie nastawienie przyrządu, mechanizmu, urządzenia warunkujące jego prawidłowe działanie, doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania; utrzymywanie stałych, pożądanych wielkości fizycznych, np. temperatury, ciśnienia, napięcia»

Regulacja automatyczna, ręczna czegoś (np. obrotów mechanizmu, dopływu gazu, smarów, powietrza itp.).

Stosować regulację (czegoś).

∆ Regulacja rzek «budowanie wałów ochronnych i tam na rzekach, usuwanie przeszkód (np. mielizn, pni), wzmacnianie brzegów mające na celu przede wszystkim poprawienie warunków żeglugi i ochronę przeciw powodziom»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • regulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. regulacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obejmowanie jakiejś dziedziny przepisami prawa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Regulacja statusu mniejszości narodowych. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • humoralny — fizjol. «związany z sokami organizmu (krwią, limfą)» ∆ Regulacja humoralna «regulacja procesów życiowych organizmu przez wydzielane do krwi lub innych płynów ustrojowych hormony oraz niektóre produkty przemian tkankowych» …   Słownik języka polskiego

  • automatyczny — 1. «będący automatem; wykonany za pomocą automatu; samoczynny, mechaniczny» Obrabiarka automatyczna. Urządzenie automatyczne. Regulacja automatyczna. Broń automatyczna. Spawanie automatyczne. 2. «działający lub powstający bez udziału świadomości… …   Słownik języka polskiego

  • cena — ż IV, CMs. cenie; lm D. cen 1. «wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzach jako środku zamiennym» Cena detaliczna, hurtowa, rynkowa, giełdowa. Cena okazyjna, wysoka, wygórowana, wyśrubowana. Cena kupna, sprzedaży. Cena chleba. Cena za kilogram.… …   Słownik języka polskiego

  • kierownica — ż II, DCMs. kierownicacy; lm D. kierownicaic 1. «urządzenie w postaci koła, wycinka koła lub dźwigni dwuramiennej z rękojeściami do sterowania skrętem kół pojazdu, służące do kierowania pojazdem, np. samochodem, ciągnikiem, rowerem» Siąść za… …   Słownik języka polskiego

  • przysłona — ż IV, CMs. przysłonanie; lm D. przysłonaon 1. «w przyrządach optycznych (aparatach fotograficznych, mikroskopowych); przegroda z otworem o wielkości dającej się zmieniać, regulująca ilość światła wchodzącego do przyrządu» Automatyczna regulacja… …   Słownik języka polskiego

  • psychologia — ż I, DCMs. psychologiagii, blm 1. «nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosunków z otoczeniem» Psychologia eksperymentalna. Psychologia wychowawcza. ∆ Psychologia… …   Słownik języka polskiego

  • regulacyjny — przym. od regulacja (zwykle w zn. 2) Prace, roboty regulacyjne. ∆ urb. Plan regulacyjny «plan urbanistyczny wyznaczający podział danego terenu pod zabudowę i określający sposób tej zabudowy; plan rozmieszczenia i porządkowania miast i osiedli» …   Słownik języka polskiego

  • termoregulacja — ż I, DCMs. termoregulacjacji, blm biol. «regulacja temperatury ciała występująca u ptaków i ssaków, zapewniająca jej stałość, polegająca na utrzymaniu stanu równowagi między ilością ciepła wytwarzanego w organizmie w procesach przemiany materii a …   Słownik języka polskiego

  • autoregulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. autoregulacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoczynna automatyczna regulacja jakiegoś mechanizmu, urządzenia itp.; samoregulacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Autoregulacja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”