rygor

rygor
m IV, D. -u, Ms. \rygororze; lm M. -y
1. «ustalony porządek zmuszający do zachowania ściśle określonych przepisów; zespół przepisów, reguł ograniczający swobodę działania; także ścisłe podporządkowanie się przepisom; karność, dyscyplina»

Żelazny rygor.

Rygor wojskowy.

Narzucić, wprowadzić, utrzymać rygor.

◊ Trzymać kogoś w rygorze «trzymać kogoś w karności, w karbach; być surowym, wymagającym»
2. praw. «przymus prawny, sankcja»

Zaostrzyć rygory.

Rygor natychmiastowej wykonalności.

◊ Zrobić, wykonać coś pod rygorem, np. grzywny, kary administracyjnej «zrobić, wykonać coś pod groźbą skutków wynikających z przepisów prawnych»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • rygor — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rygorrze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyznaczony porządek działań, zobowiązujący do ścisłego przestrzegania określonych przepisów; także: dokładne podporządkowanie się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rygor — Trzymać kogoś w rygorze zob. trzymać 2 …   Słownik frazeologiczny

  • Mieczysław Zygfryd Słowikowski — (Jazgarzew, near Warsaw, 1896–1989, London), also known as Rygor Słowikowski, was a Polish Army officer whose intelligence work in North Africa facilitated Allied preparations for the 1942 Operation Torch landings. Life Słowikowski joined the… …   Wikipedia

  • Mieczysław Zygfryd Słowikowski — (* 1896 Jazgarzew bei Warschau; † 1989 in London), nom de guerre Rygor war ein polnischer Offizier und Leiter des polnischen Geheimdienstes in Nordafrika. Leben Słowikowski kam 1918 zur polnischen Armee und war von 1919 bis 1921 im Polnisch… …   Deutsch Wikipedia

  • Operation Torch — Part of the North African Campaign Allied troops hit the beaches near Algiers, behind a large American …   Wikipedia

  • Präsidentschaftswahlen in Weißrussland 2010 — Standarte des Präsidenten der Republik Belarus …   Deutsch Wikipedia

  • List of Poles — This is a partial list of famous Polish or Polish speaking or writing persons. In the interest of fairness and accuracy, a minority of persons of mixed heritage have their respective ancestries credited.HistoryMathematics Bartel * Stefan Banach * …   Wikipedia

  • History of Polish intelligence services — This article covers the history of Polish intelligence services dating back to the Polish Lithuanian Commonwealth. Contents 1 Commonwealth 2 Partitions 3 1914–18 4 1918–21 …   Wikipedia

  • dupa — 1. wulg. Dać dupy a) «odbyć z kimś stosunek seksualny» b) «poddać się, przegrać»: Życie jest za długie, żeby nie dać w nim dupy i każdy w końcu wpada w jakąś pułapkę. M. Miller, Milion. 2. wulg. Do dupy «do niczego»: (...) zaczął się tłumaczyć,… …   Słownik frazeologiczny

  • popuścić — Popuścić, puścić cugle (cugli), wędzidła, wodze komuś, czemuś «osłabić rygor, pofolgować, dać możność swobodnego działania»: Sowiety nie mogą popuścić cugli państwom satelickim, ponieważ doprowadziłoby to do rozpadu Związku Sowieckiego. J.… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”