brzuszny

brzuszny
przym. od brzuch

Choroby brzuszne.

Jama brzuszna.

Operacja brzuszna.

med. Dur brzuszny «ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterię - pałeczkę duru brzusznego; tyfus brzuszny»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • brzuszny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. brzuch w zn. 1.: Jama brzuszna. Dolegliwości brzuszne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyfus — m IV, D. u, Ms. tyfussie; lm M. y «ostra choroba zakaźna występująca w kilku postaciach, przebiegająca z wysoką temperaturą i stanem zamroczenia świadomości» Epidemia tyfusu. Szczepienia ochronne przeciw tyfusowi. Chorować na tyfus. ∆ Tyfus… …   Słownik języka polskiego

  • abdominalny — 1. anat. «brzuszny» Tyfus abdominalny. Abdominalny oddech. 2. zool. «odwłokowy» Nogi abdominalne. ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • durowy — I przym. od I dur w zn. 1 Wrzody durowe. ∆ Pałeczki durowe «bakterie wywołujące dur brzuszny» II przym. od II dur Skala durowa …   Słownik języka polskiego

  • dur — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. durze {{/stl 8}}{{stl 7}} ostra choroba zakaźna, występująca w kilku postaciach, której towarzyszy bardzo wysoka gorączka; tyfus : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dur brzuszny, plamisty, rzekomy. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paratyfus — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. paratyfussie, blm, med. {{/stl 8}}{{stl 7}} choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, objawiająca się ostrym nieżytem żołądkowo jelitowym, zatruciem pokarmowym albo schorzeniem pęcherza i miedniczek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • salmonella — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. salmonellalli {{/stl 8}}{{stl 7}} rodzaj bakterii, występujących w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi, wywołujących ostre zatrucia pokarmowe, dur brzuszny <od nazwiska D. E. Salmona, amerykańskiego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyfus — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. tyfussie {{/stl 8}}{{stl 7}} kilka ostrych chorób zakaźnych, którym towarzyszy bardzo wysoka gorączka; dur : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tyfus brzuszny, plamisty, rzekomy. Umrzeć na tyfus. <nłac. z gr.>… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”