studzić

studzić
ndk VIa, \studzićdzę, \studzićdzisz, studź, \studzićdził, \studzićdzony
«obniżać stopniowo temperaturę czegoś; chłodzić, ochładzać, oziębiać»

Studzić gorącą herbatę.

przen.

Studzić czyjś gniew, zapał.

studzić się «być studzonym; stygnąć»

W studni studziło się mleko.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • studzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, studzićdzę, studzićdzi, studź, studzićdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powodować, żeby coś stało się chłodne, uzyskiwać niższą temperaturę czegoś (zbyt ciepłego lub zbyt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • studzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się chłodnym, chłodniejszym (o czymś poddanym studzeniu) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kakao już się studzi – zaraz będzie dobre. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • студа — холод , арханг., студь ж. – то же, с. в. р. (Даль), студель ж., псковск. (Даль), стыдь – то же, моск., ряз., воронежск., тамб. (Даль), студ срам, поругание , церк. (Даль), также простуда, цслав. студъ, студь ж. холод , ст. слав. стоудъ αἰσχύνη… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • chłodzić — ndk VIa, chłodzićdzę, chłodzićdzisz, chłodź a. chłódź, chłodzićdził, chłodzićdzony «obniżać temperaturę; odbierać ciepło jakiemuś ciału w sposób naturalny lub za pomocą specjalnych urządzeń technicznych (np. chłodnicy, chłodziarki, skraplacza);… …   Słownik języka polskiego

  • studzenie — n I rzecz. od studzić …   Słownik języka polskiego

  • chłodzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, chłodzićdzę, chłodzićdzi, chłodź || chłódź, chłodzićdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}powodować obniżanie temperatury czegoś do temperatury pożądanej; czynić chłodnym (o czymś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dołować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, dołowaćłuję, dołowaćłuje, dołowaćany {{/stl 8}}– zadołować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} umieszczać coś w specjalnie wykopanym i przykrytym dole w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ochładzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ochładzaćam, ochładzaća, ochładzaćają, ochładzaćany {{/stl 8}}– ochłodzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, ochładzaćdzę, ochładzaćdzi, ochłódź, ochłodź, ochładzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostudzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ostudzaćam, ostudzaća, ostudzaćają, ostudzaćany {{/stl 8}}– ostudzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, ostudzaćdzę, ostudzaćdzi, ostudź, ostudzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oziębiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oziębiaćam, oziębiaća, oziębiaćają, oziębiaćany {{/stl 8}}– oziębić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, oziębiaćbię, oziębiaćbi, oziębiaćbiony {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiać, że coś traci, obniża swoją temperaturę;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”