centymetr

centymetr
m IV, D. -a, Ms. \centymetrtrze; lm M. -y
1. «setna część metra (skrót: cm)»

Kartka długości 10 centymetrów.

2. «wąska taśma z centymetrową podziałką, zwykle długości półtora metra, używana najczęściej w krawiectwie»

Mierzyć tkaninę centymetrem.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • centymetr — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. centymetrtra, Mc. centymetrtrze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} setna część metra (skrót: cm) . {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • liniowy — liniowywi przym. od linia ∆ Wymiary liniowe «długość, szerokość, średnica itd. wyrażona w jednostkach długości» ∆ Centymetr, metr liniowy «centymetr, metr bieżący» ∆ fiz. Rozszerzalność liniowa «właściwość fizyczna ciał, polegająca na zwiększaniu …   Słownik języka polskiego

  • cent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż I, Mc. centncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} drobna moneta mająca wartość 1/100 podstawowej jednostki pieniężnej niektórych krajów, np. dolara w USA, Australii, euro w niektórych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • centy- — «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: sto; zwłaszcza: pierwszy człon złożonych nazw miar systemu metrycznego, oznaczających jednostki sto razy mniejsze od podstawowych, wyrażonych w drugiej części nazwy, np. centyfolia, centymetr,… …   Słownik języka polskiego

  • erg — I m III, D. a, N. erggiem; lm M. i fiz. «jednostka pracy (i energii) w układzie CGS (centymetr, gram, sekunda), równa pracy wykonanej przez siłę 1 dyny na drodze 1 cm» ‹z gr.› II m III, D. u, N. erggiem; lm M. i geogr. «pustynia piaszczysta, w… …   Słownik języka polskiego

  • kubiczny — «sześcienny» Centymetr, metr kubiczny. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • kwadratowy — 1. «dotyczący kwadratu figury geometrycznej» ∆ Metr, centymetr itp. kwadratowy «miary powierzchni mającej kształt kwadratu o bokach równych odpowiedniej jednostce liniowej, oznaczone na piśmie drugą potęgą, np. 1 m2» ∆ Pierwiastek kwadratowy… …   Słownik języka polskiego

  • szeroko — szerzej 1. «na określony wymiar w poprzek» Szeroko na centymetr, na dłoń. 2. «na dużą odległość w poprzek; rozlegle wszerz» Szeroko płynąca rzeka. Szeroko rozstawić nogi. Pas łąk ciągnie się szeroko. ∆ Otworzyć coś, np. bramę, drzwi, okno itp.… …   Słownik języka polskiego

  • sześcienny — «będący sześcianem; dotyczący sześcianu» ∆ Centymetr, metr (itp.) sześcienny «miary objętości oparte na jednostce mającej kształt sześcianu o krawędzi 1 cm, 1 m; oznaczane na piśmie trzecią potęgą: cm3, m3» ∆ Pierwiastek sześcienny (danej liczby) …   Słownik języka polskiego

  • centy- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwsza część wyrazów złożonych nazywających miary systemu metrycznego, oznaczająca, że cały wyraz odnosi się do jednostki sto razy mniejszej od jednostki podstawowej, wskazanej w drugiej części, np. {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”