cykliczny

cykliczny
1. «dotyczący cyklu, należący do cyklu, właściwy cyklowi, występujący w formie cyklów, powtarzający się w regularnych odstępach czasu»

Cykliczna praca silnika.

Cykliczny program telewizyjny.

chem. Związki cykliczne «związki chemiczne o budowie cząsteczkowej charakteryzującej się zamkniętym pierścieniowym układem atomów węgla»
lit. Poematy cykliczne «poematy epickie ułożone w pewną całość»
2. muz. «o utworze muzycznym: składający się z kilku części, które różnią się rytmem, melodią lub charakterem tempa, są jednak związane ze sobą kompozycyjnie»

Kompozycja cykliczna.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cykliczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powtarzający się regularnie; związany z cyklem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cykliczny przebieg procesów, zjawisk. Uczęszczać na cykliczne wykłady. Oglądać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cyklowy — → cykliczny …   Słownik języka polskiego

  • akcelerator — m IV, D. a, Ms. akceleratororze; lm M. y 1. fiz. «urządzenie do nadawania cząstkom naładowanym wielkich energii» Akcelerator cykliczny. Akcelerator jonów. Akcelerator elektronów. 2. techn. «urządzenie do przyśpieszenia i zwalniania ruchu silnika… …   Słownik języka polskiego

  • betatron — m IV, D. u, Ms. betatronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator stosowany jako źródło strumieni elektronów wykorzystywanych do badań w dziedzinie fizyki jądra atomowego» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • cyklicznie — przysłów. od cykliczny (zwykle w zn. 1) Coś powtarza się cyklicznie …   Słownik języka polskiego

  • cykliczność — ż V, DCMs. cyklicznośćści, blm rzecz. od cykliczny (zwykle w zn. 1) Cykliczność przypływów i odpływów morza …   Słownik języka polskiego

  • cyklotron — m IV, D. u, Ms. cyklotronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator jonów nadający im ruch kołowy za pomocą stałego pola magnetycznego i przyśpieszający je za pomocą pola elektrycznego; urządzenie wykorzystywane do wywoływania reakcji jądrowych i… …   Słownik języka polskiego

  • karbocykliczny — ∆ chem. Związki karbocykliczne «związki organiczne, których pierścienie zbudowane są wyłącznie z atomów węgla; dzielą się na związki alicykliczne i aromatyczne» ‹łac. + cykliczny› …   Słownik języka polskiego

  • kosmotron — m IV, D. u, Ms. kosmotronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator cząstek naładowanych, służący do przyspieszania protonów; synchrotron protonowy, bewatron» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • okresowy — 1. «powtarzający się, występujący co pewien czas, co pewien okres; periodyczny, rytmiczny, cykliczny» Okresowe zjawiska atmosferyczne. Okresowe wylewy rzek. Okresowe susze. 2. «trwający pewien czas; tymczasowy, chwilowy» Pobyt okresowy.… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”