amonowy

amonowy
przym. od amon

Związki, sole amonowe.

∆ Grupa amonowa → amon
roln. Saletra amonowa «mineralny nawóz azotowy zawierający azotan amonu»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • brom — m IV, D. u, Ms. brommie, blm 1. chem. «(Br) pierwiastek chemiczny z grupy chlorowców, liczba atomowa 35, ciecz lotna, brunatnoczerwona o przykrej woni, działa drażniąco na błony śluzowe; w przyrodzie występuje w postaci bromków, stosowany w… …   Słownik języka polskiego

  • chlorek — m III, D. chlorekrku, N. chlorekrkiem; lm M. chlorekrki chem. «każdy dwuskładnikowy związek nieorganiczny chloru ujemnie jednowartościowego z innym pierwiastkiem; w języku ogólnym także: każdy związek organiczny zawierający chlor; chlorki… …   Słownik języka polskiego

  • fluorek — m III, D. fluorekrku, N. fluorekrkiem; lm M. fluorekrki chem. fluorki «sole kwasu fluorowego, najczęściej dwuskładnikowe związki fluoru z innymi pierwiastkami» Fluorek amonowy, sodowy …   Słownik języka polskiego

  • siarczan — m IV, D. u, Ms. siarczannie; lm M. y chem. siarczany «pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego; sole tego kwasu rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały (np. gips, baryt, kainit), mają szerokie zastosowanie w… …   Słownik języka polskiego

  • węglan — m IV, D. u, Ms. węglannie; lm M. y chem. węglany «związki chemiczne metali, sole kwasu węglowego, substancje krystaliczne, obojętne lub kwaśne, zwykle białe lub bezbarwne; rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały skałotwórcze» Węglan amonowy,… …   Słownik języka polskiego

  • chlorek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. chlorekrku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} ogólnie: związek nieorganiczny chloru z jakimś innym pierwiastkiem chemicznym; także związek organiczny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”