ekscentryk

ekscentryk
m III, N. \ekscentrykkiem
1. DB. -a; lm M. \ekscentrykycy, DB. -ów
«człowiek ekscentryczny; oryginał, dziwak»

Nieszkodliwy ekscentryk.

2. D. -u, lm M. -i

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ekscentryk — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. ekscentrykycy {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek ekscentryczny, cechujący się ekscentrycznością; oryginał, dziwak : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepoprawny ekscentryk. Stryj był wielkim ekscentrykiem. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziwak — m III, DB. a, N. dziwakkiem; lm M. ci dziwakacy, te i «człowiek o osobliwych, dziwnych upodobaniach i przyzwyczajeniach; oryginał, cudak, ekscentryk» Był odludkiem i dziwakiem …   Słownik języka polskiego

  • mimośród — m IV, D. mimośródśrodu, Ms. mimośródśrodzie; lm M. mimośródśrody techn. «element maszyny służący do zmiany ruchu obrotowego na ruch posuwisty; okrągła tarcza osadzona na wale, której środek nie pokrywa się z osią wału; ekscentryk» …   Słownik języka polskiego

  • oryginał — m IV, Ms. oryginałale 1. D. u, B.=M.; lm M. y «rzecz oryginalna, autentyczna, nie będąca kopią, przeróbką, naśladownictwem itp.; pierwowzór» Oryginał dokumentu, utworu, dzieła sztuki. Czytać, znać coś w oryginale. Coś odbiega od oryginału. Oddać… …   Słownik języka polskiego

  • cudak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIb a. IIa, lm M. i || cudakacy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba cechująca się przesadną, często wzbudzającą śmiech i politowanie, oryginalnością, dziwacznością zachowania, wyglądu, przekonań itp.; dziwak, ekscentryk,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziwak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa a. IIIb, lm M. dziwakacy || i {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek zachowujący się dziwacznie, odbiegający pod względem wyglądu, zachowania lub przyzwyczajeń od normy; ekscentryk, cudak, oryginał {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • model — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. i {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wzór do naśladowania, schemat, według którego coś ma być wykonane, zrobiony w odpowiedniej skali, charakteryzujący wygląd… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oryginał — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIa a. I, Mc. oryginałale; lm M. y || owie {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek oryginalny; ekscentryk, dziwak : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uchodzić za oryginała. Obracał się w towarzystwie samych oryginałów. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pomyleniec — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIb, W. pomylenieceńcu || pomylenieceńcze; lm M. pomylenieceńcy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek chory psychicznie; wariat, pomylony : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”