elektrolityczny

elektrolityczny
chem. elektr. «mający charakter elektrolitu; wynikający z elektrolizy, odnoszący się do elektrolizy»

Warunki elektrolityczne.

∆ Analiza elektrolityczna «w chemicznej analizie ilościowej: metoda oznaczania metali, polegająca najczęściej na całkowitym wydzieleniu z roztworu oznaczonego składnika w wyniku elektrolizy»
∆ Dysocjacja elektrolityczna «samorzutny rozpad w wodnych roztworach cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony ujemne i dodatnie»
∆ Miedź elektrolityczna «miedź o bardzo wysokiej czystości, otrzymywana metodą elektrolityczną»
∆ Wanna elektrolityczna → elektrolizer

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • elektrolityczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do elektrolizy, przebiegający z udziałem elektrolitu {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • elektro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z elektrycznością, np. elektrodynamika, elektrograf, elektromagnes, elektrolityczny» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”