analiza

analiza
ż IV, CMs. \analizazie; lm D. \analizaiz
1. «myślowe, pojęciowe wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska lub przedmiotu; badanie cech elementów lub struktury czegoś oraz zachodzących między nimi związków»

Drobiazgowa, szczegółowa, wnikliwa, wszechstronna analiza.

Analiza artystyczna, stylistyczna.

Analiza faktów, czyjegoś postępowania, jakiegoś problemu.

Analiza dzieła literackiego.

Przeprowadzić analizę czegoś.

Poddać coś analizie.

∆ Analiza logiczna «metoda polegająca na zastosowaniu środków logicznych do kontroli sensowności lub prawdziwości twierdzeń, do kontroli poprawności rozumowań lub do wyjaśniania pojęć w terminach zaczerpniętych z logiki»
mat. Analiza matematyczna «zespół działów matematyki wyższej obejmujący rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe i całkowe»
∆ Analiza funkcjonalna «dział matematyki poświęcony badaniu rozmaitych przestrzeni funkcyjnych metodami analizy matematycznej i topologii»
2. chem. «badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji»

Analiza ilościowa, jakościowa.

∆ Analiza elementarna «metoda ilościowego oznaczania zawartości głównie węgla, wodoru i azotu w związkach organicznych»
fiz. Analiza aktywacyjna «metoda analizy chemicznej polegająca na przemianie atomów oznaczanego pierwiastka w atomy promieniotwórcze i oznaczenie ich zawartości metodami fizycznymi»
∆ Analiza widmowa, spektralna «metoda oznaczania składu substancji na podstawie badania jej widma emisyjnego lub absorpcyjnego»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • analiză — ANALÍZĂ, analize, s.f. 1. Metodă ştiinţifică de cercetare care se bazează pe studiul sistematic al fiecărui element în parte; examinarea amănunţită a unei probleme. ♢ expr. În ultimă analiză = în concluzie. 2. (chim.) Identificare, determinare a… …   Dicționar Român

  • analiza — ANALIZÁ, analizez, vb. I. tranz. 1. A cerceta un întreg, un fenomen etc., examinând fiecare element în parte. ♦ A examina un text din diferite puncte de vedere. 2. (chim.) A identifica compoziţia unei substanţe. – Din fr. analyser. Trimis de ana… …   Dicționar Român

  • analiza — analíza ž DEFINICIJA 1. log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [analiza pojma; gramatička analiza; politička analiza]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr …   Hrvatski jezični portal

  • analiza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. Ia, CMc. analizazie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydzielanie z określonej materialnej lub abstrakcyjnej całości składników konstytutywnych oraz badanie albo określanie ich cech,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analíza — ž 1. {{001f}}log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [∼ pojma; gramatička ∼; politička ∼]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr. sinteza (1b) 2. {{001f}}kem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • analíza — e ž (ȋ) ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje: analiza kaže, potrjuje; delati, izvesti, podati analizo; ne bomo se spuščali v analizo problema; izčrpna, kritična, podrobna analiza; analiza cen, krvi; prehod od analize k sintezi /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • analiza matematyczna — {{/stl 13}}{{stl 7}} dział matematyki wyższej oparty na pojęciach funkcji i granicy; obejmuje m.in. rachunek różniczkowy i całkowy {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analizá — vb., ind. prez. 1 sg. analizéz, 3 sg. şi pl. analizeázã …   Romanian orthography

  • analízã — s. f., g. d. art. analízei; pl. analíze …   Romanian orthography

  • Quien analiza, mal fuego atiza. — Pues el excesivo afán inquisitivo por lo regular acarrea impertinentes cuando no dañosas consecuencias. Bien lo advertía en su humorada el sapiente Campoamor: «Si quieres ser feliz como me dices, / no analices, muchacho, no analices.» …   Diccionario de dichos y refranes

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”