geografia

geografia
ż I, DCMs. \geografiafii, blm
«nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związki zachodzące między środowiskiem geograficznym a działalnością społeczeństw»
∆ Geografia astronomiczna a. matematyczna «nauka rozpatrująca Ziemię jako ciało niebieskie oraz badająca sposoby przedstawienia jej na płaszczyźnie»
∆ Geografia ekonomiczna a. gospodarcza «nauka społeczna badająca rozmieszczenie produkcji, warunki i cechy charakterystyczne jej rozwoju w różnych krajach i regionach»
∆ Geografia fizyczna «nauka przyrodnicza badająca środowisko geograficzne (zewnętrzną część skorupy ziemskiej, dolne warstwy atmosfery, powłokę wodną Ziemi, gleby, świat zwierzęcy i roślinny)»
∆ Geografia historyczna «nauka badająca środowisko geograficzne w przeszłości, jego przemiany i związki z historią społeczeństw»
∆ Geografia lingwistyczna a. językowa «dział językoznawstwa zajmujący się geograficznym rozmieszczeniem faktów językowych oraz sporządzaniem odpowiednich map»
∆ Geografia regionalna «nauka badająca określone obszary (kontynenty, państwa, regiony) pod względem cech i właściwości środowiska geograficznego»
∆ Geografia wojenna «dyscyplina badająca fizyczne właściwości terytorium, gospodarcze położenie danego państwa, organizację władzy i sił militarnych z punktu widzenia ich wpływu na prowadzenie wojny»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • geografía — sustantivo femenino 1. (no contable) Ciencia que estudia la descripción de la Tierra en su aspecto físico y como lugar habitado por el hombre: Está pensando en estudiar geografía. geografía económica. geografía humana. geografía física Geografía… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • geografia — s. f. 1. Descrição da Terra, relativamente a estrutura, aspecto, climas (geografia física), distribuição dos vegetais (geografia botânica), minerais (geografia mineral) e animais (geografia zoológica), produções, em relação à sociedade (geografia …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • geografía — (Del lat. geographĭa, y este del gr. γεωγραφία). 1. f. Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. 2. Territorio, paisaje. U. t. en sent. fig.) geografía astronómica. f. cosmografía. geografía botánica. f. La que estudia la distribución de… …   Diccionario de la lengua española

  • geografia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zespół nauk zajmujących się powłoką Ziemi i jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym, społecznym oraz gospodarczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Geografia fizyczna. Geografia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • geografia — /dʒeogra fia/ s.f. [dal lat. geographĭa, gr. geōgraphía (comp. di gē̂ terra e graphía descrizione )]. 1. [scienza che studia la descrizione e la rappresentazione della Terra, nella configurazione della sua superficie e nella estensione e… …   Enciclopedia Italiana

  • Geografía — Para la obra de Estrabón, véase Geografía de Estrabón. Para la canción de La Oreja de Van Gogh, véase Geografía (canción) …   Wikipedia Español

  • Geografía — (Del gr. geographia.) ► sustantivo femenino 1 GEOGRAFÍA Ciencia que tiene por objeto la descripción y explicación de los fenómenos físicos y humanos en la superficie de la Tierra. 2 Paisaje o territorio con unas características físicas… …   Enciclopedia Universal

  • geografia — ge·o·gra·fì·a s.f. AU 1. scienza che ha per oggetto lo studio della Terra, la descrizione e la rappresentazione della sua superficie e della distribuzione spaziale dei fenomeni relativi alla vita umana, animale e vegetale | tale disciplina e… …   Dizionario italiano

  • geografía — s f Ciencia que estudia y describe la Tierra en su aspecto físico, de suelos, clima, ríos, mares, montañas, etc (geografía física), o como lugar donde habita la humanidad, en sus diferentes aspectos (geografía humana, geografía política,… …   Español en México

  • geografía — (f) (Básico) ciencia que investiga la Tierra Ejemplos: En el libro de geografía se encuentran descripciones de todos los ríos y cordilleras del continente. La climatología es una de las ramas de la geografía física. Colocaciones: geografía… …   Español Extremo Basic and Intermediate

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”