arystokratyczny

arystokratyczny
\arystokratycznyni
«właściwy arystokratom, odnoszący się do arystokracji; magnacki, wielkopański»

Nazwisko arystokratyczne.

Ród, rodowód arystokratyczny.

Sfera, warstwa arystokratyczna.

hist. Ustrój arystokratyczny, rządy arystokratyczne, państwo arystokratyczne «ustrój, rządy, państwo dające arystokracji przywileje polityczne i władzę»
∆ Stronnictwo arystokratyczne «stronnictwo polityczne skupiające zwolenników ustroju arystokratycznego»
przen. (często iron. a. żart.) «dumny, wyniosły, pyszny; wytworny, elitarny»

Arystokratyczna mina, pycha.

Arystokratyczne fumy, tony, maniery.

Arystokratyczny styl życia.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • arystokratyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, arystokratycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący arystokracji, cechujący arystokratów, należący do arystokracji; magnacki, wielkopański : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochodzenie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pieniądz — 1. pot. Ciężkie, drogie, duże, grube pieniądze; ciężka, duża, gruba, grubsza forsa, gotówka, suma, sumka; ciężki grosz «duża kwota pieniędzy»: (...) jako jedyny z łódzkich fabrykantów miał prawdziwy tytuł arystokratyczny, kupiony za ciężkie… …   Słownik frazeologiczny

  • arystokratycznie — przysłów. od arystokratyczny …   Słownik języka polskiego

  • arystokratyczność — ż V, DCMs. arystokratycznośćści, blm rzecz. od arystokratyczny Arystokratyczność rodu …   Słownik języka polskiego

  • graf — I m IV, DB. a, Ms. graffie; lm M. owie, DB. ów hist. «tytuł arystokratyczny, używany zwłaszcza w Niemczech, pośredni między tytułem barona i margrabiego; osoba nosząca ten tytuł; hrabia» ‹niem.› II m IV, D. a, Ms. graffie; lm M. y mat. «siatka… …   Słownik języka polskiego

  • hrabia — m, D. hrabiabiego (hrabiabi), C. hrabiabiemu (hrabiabi), B. hrabiabiego, W. hrabiabio, N. hrabiabią (hrabiabim), Ms. hrabiabi; lm M. hrabiabiowie, DB. hrabiabiów 1. «tytuł arystokratyczny; osoba nosząca ten tytuł» 2. «w czasach średniowiecznych w …   Słownik języka polskiego

  • jaśniepański — jaśniepańskiscy przestarz. «odnoszący się do arystokraty, magnata, jemu właściwy; arystokratyczny, pański, szlachecki» Jaśniepańska rezydencja. Jaśniepańska łaska. Jaśniepańskie fanaberie, kaprysy …   Słownik języka polskiego

  • margrabia — m odm. jak przym., rzad. jak ż I, D. margrabiabiego (margrabiabi), C. margrabiabiemu (margrabiabi), B. margrabiabiego (margrabiabię), W. margrabiabio, N. margrabiabią, Ms. margrabiabi (margrabiabim); lm MW. margrabiabiowie, DB. margrabiabiów «w… …   Słownik języka polskiego

  • markiz — m IV, DB. a, Ms. markizzie; lm M. owie, DB. ów «tytuł arystokratyczny we Francji, Włoszech, Hiszpanii, pośredni między hrabią a księciem; osoba mająca ten tytuł» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • rasowy — 1. «dotyczący rasy ludzkiej» Przynależność rasowa. Przesądy rasowe. Rasowa struktura ludności. ∆ Dyskryminacja rasowa «prześladowanie ludzi ze względu na ich przynależność do jakiejś rasy» 2. «o zwierzętach: mający cechy jakiejś rasy; będący… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”