niebo

niebo
n III, Ms. \niebobie; lm M. nieba
(co do lm w przypadkach zależnych → niebiosa)
1. «pozorne sklepienie nad Ziemią, w dzień bezchmurny koloru niebieskiego, na którego tle obserwuje się ciała niebieskie i ich ruchy; firmament»

Gwiaździste, pogodne, czyste, bezchmurne niebo.

Zachmurzone, ołowiane niebo.

Błękit nieba.

Niebo przeciera się, wypogadza się.

◊ Pod gołym niebem «nie pod dachem, na dworze; na wolnej, nie osłoniętej przestrzeni»
◊ Jak grom, jak piorun z jasnego (pogodnego) nieba «o czymś, co pojawia się nagle, niespodziewanie, zwłaszcza o jakimś nieszczęściu»
◊ Dziury w niebie nie ma, nie będzie, dziura w niebie się nie zrobi «nic się nie zmieni, nic ważnego lub złego się nie stanie, nie wydarzy się»
◊ Przerastać, przewyższać, przenosić kogoś albo coś o całe niebo, być o całe niebo lepszym, wyższym (w czymś) «być od kogoś albo od czegoś pod jakimś względem lepszym, górować nad kimś albo nad czymś»
◊ Spaść, spadać z nieba, jak z nieba «o ludziach lub rzeczach: zjawiać się nieoczekiwanie albo w samą porę»
◊ Nic z nieba nie spadnie, nie spada «nic nie przychodzi łatwo bez trudu, bez wysiłku»
◊ To niebo i ziemia «o ludziach albo rzeczach zupełnie do siebie niepodobnych, różniących się kontrastowo»
◊ Różnić się o całe niebo, jak niebo i ziemia «zupełnie, całkowicie się różnić»
2. «w kosmologii i eschatologii wielu religii: górna strefa świata, nadziemska kraina szczęśliwości, przeciwstawna piekłu, siedziba Boga, bóstw i duchów wybranych zmarłych; także o samym Bogu, bóstwie, opatrzności»

Opieka nieba.

Łaskawe, niełaskawe nieba.

Pójść (po śmierci) do nieba.

∆ Wielkie nieba! O nieba! «wykrzyknienie mające wyrażać przerażenie, zdumienie, czasem z odcieniem żartobliwym, ironicznym»
◊ Być w siódmym niebie «czuć się szczęśliwym, bardzo się cieszyć»
◊ Poruszyć niebo i ziemię «użyć wszelkich możliwych środków do osiągnięcia czegoś»
◊ (Chcieć) przychylić, uchylić komuś nieba «(chcieć) wszystko zrobić, żeby komuś było dobrze; uczynić kogoś szczęśliwym, odgadywać czyjeś myśli, pragnienia»
◊ Coś woła, wzywa o pomstę do nieba «coś jest oburzające, godne potępienia, kary»
◊ Niebo się otwierało, otwiera, otworzyło «szczęście stawało się, stało się osiągalne, dostępne»
pot. żart. Niebo w gębie, rzad. w ustach «o czymś bardzo smacznym»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • niebo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. niebobie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sklepienie dookoła Ziemi, przybierające w dzień niebieską barwę wskutek selektywnego rozpraszania się promieniowania słonecznego w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niebo — 1. Być w siódmym niebie «z jakiegoś powodu czuć się szczęśliwym, bardzo się cieszyć»: Pan Tomasz był świeżo po studiach i wszystkie dziewczyny się w nim podkochiwały, ja oczywiście też. Byłam w siódmym niebie, kiedy powiedział mi, że jestem… …   Słownik frazeologiczny

  • niebo w gębie — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie zachwytu nad wybornym smakiem czegoś; o uczuciu towarzyszącym jedzeniu czegoś wyjątkowo smacznego : {{/stl 7}}{{stl 10}}To jedzenie to niebo w gębie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Niebo, Świętokrzyskie Voivodeship — See also: Niebo, Pomeranian Voivodeship Niebo   Village   …   Wikipedia

  • Niebo, Pomeranian Voivodeship — See also: Niebo, Świętokrzyskie Voivodeship Niebo   Settlement   …   Wikipedia

  • niebo w gębie — Niezwykle smaczny; smakowity Eng. Very tasty …   Słownik Polskiego slangu

  • Sekta Niebo — Christian Church of Healing by Spirit of God, Sect No because (Polish:Niebo, it means also heaven in Polish) was found by Bogdan Kacmajor who built this home in Majdan Kozłowiecki where he lived.Approximately 60 people lived in No because who… …   Wikipedia

  • o niebo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} przed przymiotnikiem w stopniu wyższym: dużo, o wiele, bez porównania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Warunki były o niebo lepsze. Ta pieczeń jest o niebo smaczniejsza. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poruszyć niebo i ziemię — {{/stl 13}}{{stl 7}} podjąć wszelkie możliwe działania, aby osiągnąć cel, aby coś zrealizować; stanąć na głowie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poruszyła niebo i ziemię, by go odnaleźć. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Tabor ukhodit v niebo —    Voir Les Tziganes montent au ciel …   Dictionnaire mondial des Films

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”