niedopuszczalny

niedopuszczalny
«taki, którego nie należy czynić, do którego nie można dopuścić, którego nie wolno tolerować; niedozwolony, niemożliwy»

Niedopuszczalne zaniedbania, błędy.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • niedopuszczalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który w ogóle nie powinien zaistnieć ze względu na swoje negatywne skutki, do którego nie można dopuścić; prawnie niedozwolony; karygodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierowca popełnił… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • granica — 1. Bez granic a) «niedający się ogarnąć, niemający miary; bezgraniczny, nieskończony, ogromny, wielki»: Słowa gniewnego nie rzekł. Ani w spojrzeniu jego nie było gniewu, tylko gorycz zawodu i zdumienie bez granic. T. Parnicki, Orły. b)… …   Słownik frazeologiczny

  • niedopuszczalnie — przysłów. od niedopuszczalny Postąpić, zachować się niedopuszczalnie …   Słownik języka polskiego

  • niedopuszczalność — ż V, DCMs. niedopuszczalnośćści, blm rzecz. od niedopuszczalny Niedopuszczalność czyjegoś, jakiegoś postępowania, zachowania …   Słownik języka polskiego

  • wykluczony — wykluczonyczeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. wykluczyć (p.) wykluczony w użyciu przym. «absolutnie niemożliwy, nieprawdopodobny; niedopuszczalny» Pomyłka wykluczona. Mój współudział jest wykluczony. Nie zrobię tego, wykluczone …   Słownik języka polskiego

  • niedopuszczalnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób niedopuszczalny; nagannie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kibice po meczu zachowywali się niedopuszczalnie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”