niedostępny

niedostępny
\niedostępnyni
1. «taki, do którego nie można dojść lub wejść, do którego nie ma dostępu lub dostęp jest utrudniony»

Niedostępne góry.

Niedostępna gęstwina lasu.

przen. «unikający bezpośrednich stosunków z ludźmi; wyniosły, nieprzystępny»

Dyrektor niedostępny dla uczniów.

2. «taki, do którego wstęp, dostanie się jest niemożliwe lub zabronione»

Niedostępny rezerwat.

Niedostępne zabytki.

Park, pałac niedostępny dla publiczności.

Przejście niedostępne dla początkujących alpinistów.

3. «nie dający się osiągnąć, zrealizować; nieosiągalny»

Niedostępne cele, plany, przyjemności.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • niedostępny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niedostępnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, do którego nie można się dostać lub do którego dostęp jest bardzo trudny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedostępne szczyty gór, ostępy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ekskluzywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ekskluzywnyni, ekskluzywnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeznaczony wyłącznie dla określonego, zamkniętego kręgu odbiorców lub użytkowników, objęty przywilejem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziki — dzicy, dzikszy 1. «będący w stanie natury, w stanie pierwotnym» a) «o zwierzętach: nie oswojony, nie obłaskawiony, nie hodowany» Dziki mustang. Dzikie gęsi, kaczki, łabędzie. b) «o roślinach: nie uprawiany, nie hodowany» Dzikie wino, dzika mimoza …   Słownik języka polskiego

  • ezoteryczny — ezoterycznyni «tajemny, tajemniczy; dostępny tylko dla wtajemniczonych lub wybranych; niedostępny dla ogółu» Ezoteryczna nauka, wiedza. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • hermetyczny — 1. «szczelnie zamknięty, ściśle przylegający, nie przepuszczający gazów; szczelny» Hermetyczna butelka, puszka, kabina. Hermetyczne naczynie, pomieszczenie. Hermetyczne drzwi, zamknięcie. Hermetyczna pokrywa. 2. «odizolowany, zamknięty,… …   Słownik języka polskiego

  • niedostępnie — przysłów. od niedostępny (tylko w zn. 1) Góry wyglądały niedostępnie …   Słownik języka polskiego

  • niedostępność — ż V, DCMs. niedostępnośćści, blm rzecz. od niedostępny (zwykle w zn. 1 i 2) a) w zn. 1: Niedostępność szczytu. przen. Niedostępność wobec podwładnych. b) w zn. 2: Niedostępność obiektu zabytkowego …   Słownik języka polskiego

  • niedostrzegalny — niedostrzegalnyni «nie dający się dostrzec, niedostępny dla wzroku, niewidzialny, nie dostrzeżony; ledwo widoczny» Niedostrzegalne zmarszczki pod oczami. Niedostrzegalna ironia …   Słownik języka polskiego

  • nieosiągalny — «nie do zdobycia; niedostępny, niedościgniony» Nieosiągalny szczyt górski. Nieosiągalny ideał, cel. Nieosiągalna doskonałość …   Słownik języka polskiego

  • niepoznawalny — «nie mogący być poznanym, niedostępny ludzkiemu rozumowi; niezbadany» Niepoznawalna tajemnica …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”