bilans

bilans
m IV, D. -u, Ms. \bilanssie; lm M. -e (-y)
1. ekon. księg. «zestawienie sprawozdawcze, obrazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej za pewien okres; zestawienie przychodów i rozchodów dóbr materialnych lub innych wartości za dany okres»
∆ Bilans finansowy «zestawienie ujmujące w skali gospodarki narodowej powstawanie i wykorzystywanie zasobów pieniężnych w toku produkcji, podziału, wymiany i spożycia, będące częścią bilansu gospodarki narodowej»
∆ Bilans gospodarki narodowej «zestawienie danych liczbowych charakteryzujących podstawowe proporcje w gospodarce narodowej, sporządzane w postaci syntetycznych tablic»
∆ Bilans księgowy «dwustronne, wartościowe zestawienie środków jednostki gospodarującej; na lewej stronie zgrupowane są aktywa, na prawej - pasywa»
∆ Bilans płatniczy «zestawienie wszelkich płatności kraju z tytułu obrotów z zagranicą, najczęściej za okres jednego roku»
2. «wzajemny stosunek zużycia czegoś do produkcji, stosunek strat i zysków, wchłaniania i wydalania czegoś itp.»

Bilans cieplny, energetyczny.

∆ Bilans wodny «ilościowe zestawienie przychodu i rozchodu wody, obliczone dla danej powierzchni, zwykle w okresie rocznym»
3. «wszelkiego rodzaju podsumowanie, dokonanie zestawienia»

Bilans sił.

∆ Bilans siły roboczej «zestawienie wykazujące stan, strukturę i sposób wykorzystywania siły roboczej»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bilans — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bilanssie; lm M. e || y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zestawienie dwóch wielkości pozostających ze sobą w logicznym związku, np. przychodów i rozchodów, zapotrzebowania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bilans — bìlans m DEFINICIJA rij., v. bilanca ETIMOLOGIJA vidi bilanca …   Hrvatski jezični portal

  • bilans ujemny — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o sytuacji, gdy wydatki są większe od dochodów (pasywa przekraczają aktywa); bilans taki niekorzystnie kształtuje wielkość importu w stosunku do eksportu itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Réévaluation des bilans — ● Réévaluation des bilans opération consistant à rectifier divers postes de bilans pour tenir compte de la dépréciation monétaire …   Encyclopédie Universelle

  • Centrale des bilans — ● Centrale des bilans organisme qui, à partir des comptes des entreprises, rassemble des données homogènes sur celles ci …   Encyclopédie Universelle

  • Réévaluation des bilans —    Droit commercial: modification de la valeur attribuée aux éléments actifs et passifs de l inventaire et du bilan de l entreprise …   Lexique de Termes Juridiques

  • GLACIERS — Le mot glacier, comme la plupart de ses équivalents étrangers, a deux sens. Il désigne une masse de glace d’un seul tenant, permanente à l’échelle d’une vie humaine, avec le névé et la neige qui la recouvrent en partie, et les moraines mouvantes… …   Encyclopédie Universelle

  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre — Un Bilan des émissions de gaz à effet de serre (ou BEGES) est un document listant et quantifiant les émissions annuelles des principaux gaz à effet de serre, pour une entité particulière (entreprise, collectivité territoriale, État), et à son… …   Wikipédia en Français

  • Bilan carbone — Le bilan carbone d un produit ou d une entité humaine (individu, groupe, collectivité..) est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, devant tenir compte de l énergie primaire et de l énergie finale des produits et… …   Wikipédia en Français

  • Bienheureux martyrs — Massacres de septembre Vision romantique du massacre des Carmes, gravure du XIXe siècle d’Armand Fouquier, Causes célèbres de tous les peuples, 1862 Les massacres de septembre sont une suite d’exécutions sommaires qui se sont déroulées du 2… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”