połączyć

połączyć
dk VIb, \połączyćczę, \połączyćczysz, \połączyćłącz, \połączyćczył, \połączyćczony
1. «spoić, złączyć mechanicznie, zespolić w jedność, w całość, powiązać, związać; zmieszać, zsumować»

Połączyć końce sznurka, przewody.

Połączyć mostem brzegi rzeki.

Połączyć rzeki kanałem.

Połączyć rury.

Połączyć różne kolory wełny.

Połączyć organizacyjnie dwie instytucje, dwa wydziały jakiegoś urzędu.

Połączyć oddziały wojska.

fiz. Naczynia połączone «naczynia złączone ze sobą tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego do drugiego; poziom cieczy w tych naczyniach jest taki sam, jeśli ciśnienie nad nimi jest jednakowe»
◊ Połączyć ślubem, węzłem, związkiem małżeńskim «skojarzyć parę małżeńską; udzielić ślubu»
◊ Coś z czymś jest połączone «coś jest związane z czymś, czemuś towarzyszy, np. wyjazd czyjś połączony jest z wydatkami, z kłopotami»
przen.

Połączyć siły, usiłowania, wysiłki.

Ktoś połączony pokrewieństwem z kimś.

Połączył ich wspólny cel, wspólny interes.

Połączyła ich miłość.

2. «umożliwić rozmowę telefoniczną przez odpowiednie złączenie przewodów»

Proszę mnie połączyć z dyrektorem, z izbą przyjęć, z Warszawą, z Wrocławiem.

Połączyć kogoś ze wskazanym numerem.

połączyć się
1. «zespolić się w jedną całość»

Oddziały wojska połączyły się.

Instytucje się połączyły.

Połączyli się we wspólnym działaniu.

◊ Połączyć się ślubem, małżeństwem, węzłem małżeńskim «zawrzeć związek małżeński, stać się małżeństwem»
2. «uzyskać rozmowę telefoniczną»

Połączyć się z dyrektorem, z dyżurnym lekarzem.

Połączyć się z Krakowem, z Wrocławiem.

Długo dzwonił, zanim się połączył z domem.

Nie mógł się połączyć z centralą.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • połączyć (się) — I {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. łączyć (się) I {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}połączyć (się) II {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. łączyć (się) II {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • połączyć — Zasada naczyń połączonych zob. naczynie …   Słownik frazeologiczny

  • powiązać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIa, powiązaćwiążę, powiązaćwiąże, powiązaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} połączyć większą liczbę czegoś, tworząc węzeł, kokardę; połączyć jedno z drugim za pomocą węzła : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powiązać — dk IX, powiązaćwiążę, powiązaćwiążesz, powiązaćwiąż, powiązaćał, powiązaćany 1. «połączyć końce czegoś węzłem; związać» Powiązać sznury, postronki. Powiązać zerwane nitki osnowy. 2. «skrępować więzami kogoś, coś; umocnić, poformować coś wiążąc,… …   Słownik języka polskiego

  • związać — dk IX, zwiążę, zwiążesz, zwiąż, związaćał, związaćany związywać ndk VIIIa, związaćzuję, związaćzujesz, związaćzuj, związaćywał, związaćywany 1. «wiążąc połączyć końce czegoś» Związać sznurowadła. Związać chustkę, szalik pod brodę. ∆ Związać… …   Słownik języka polskiego

  • łączyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, łączyćczę, łączyćczy, łączyćczony {{/stl 8}}– połączyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, {{/stl 8}}złączyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} tworzyć całość z odrębnych elementów; spajać, zespalać :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łączyć się — I – połączyć się, złączyć się {{/stl 13}}{{stl 33}} zespalać się w całość; stykać się, zwierać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Dłonie łączą się w uścisku. Dwa miasta połączyły się w jedno. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}łączyć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Upper Silesian Metropolitan Union — Infobox Settlement official name = Upper Silesian Metropolitan Union native name = Górnośląski Związek Metropolitalny nickname = USMU settlement type = Agglomeration imagesize = 100px image caption = The location of USMU subdivision type =… …   Wikipedia

  • pogrupować — dk IV, pogrupowaćpuję, pogrupowaćpujesz, pogrupowaćpuj, pogrupowaćował, pogrupowaćowany «połączyć w grupy wiele osób lub rzeczy» Pogrupować fakty w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwa pogrupowane w zespoły branżowe. pogrupować się «połączyć się lub… …   Słownik języka polskiego

  • skojarzyć — dk VIb, skojarzyćrzę, skojarzyćrzysz, skojarzyćarz, skojarzyćrzył, skojarzyćrzony 1. «spowodować połączenie, związek kogoś, czegoś; powiązać, zespolić, zjednoczyć» Skojarzyć małżeństwo, parę. Skojarzyć dwoje młodych. 2. «połączyć ze sobą wrażenia …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”