potroić

potroić
dk VIa, \potroićtroję, \potroićisz, \potroićtrój, \potroićił, \potroićtrojony - potrajać ndk I, \potroićam, \potroićasz, \potroićają, \potroićaj, \potroićał, \potroićany
«uczynić coś trzykrotnie większym pod względem liczby, ilości, objętości, nasilenia itp.; powiększyć trzykrotnie»

Potroić swoje dochody, swój majątek.

potroić się - potrajać się «ulec trzykrotnemu zwiększeniu; powiększyć się trzykrotnie»

Potroiła się produkcja mleka.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • potroić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. potrajać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potrajać się – potroić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} ulegać potrojeniu; powiększać się potrójnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po zmianie profilu produkcji jego dochody potroiły się. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potrajać — → potroić …   Słownik języka polskiego

  • potrajać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, potrajaćam, potrajaća, potrajaćają, potrajaćany {{/stl 8}}– potroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, potrajaćtroję, potrajaćtroi, potrajaćtrój, potrajaćtrojony {{/stl 8}}{{stl 7}} czynić coś trzykrotnie większym,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”