powierzchownie

powierzchownie
\powierzchownieej
«pobieżnie, nie wnikając w istotę rzeczy, nie zgłębiając czegoś; z lekka, po łebkach, niedbale»

Znać kogoś, coś powierzchownie.

Oceniać coś powierzchownie.

Ktoś zorientowany powierzchownie w zagadnieniu.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • powierzchownie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} niedokładnie, pobieżnie, bez analizy szczegółów, dotarcia do sedna sprawy, zgłębienia czegoś; niedbale, z grubsza : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ujmować coś zbyt powierzchownie. Zaznajomić się z czymś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadpalić — dk VIa, nadpalićlę, nadpalićlisz, nadpalićpal, nadpalićlił, nadpalićlony nadpalać ndk I, nadpalićam, nadpalićasz, nadpalićają, nadpalićaj, nadpalićał, nadpalićany «spalić niezupełnie, częściowo, powierzchownie, z brzegu» Pożar choinki nadpalił… …   Słownik języka polskiego

  • płytko — płycej 1. «na niedużą odległość w głąb, w dół, w niedużej odległości od powierzchni, poziomu, brzegu do dna; na małą głębokość, na małej głębokości» Płytko zalegające złoża. Płytko wyryty napis. Chwiejący się, zbyt płytko osadzony trzonek. Orać… …   Słownik języka polskiego

  • rzucić — 1. pot. Rzucać mięsem, posp. mięchem, wulg. kurwami «używać wulgarnych, obraźliwych słów; przeklinać»: (...) zamknęła się z zespołem w sali prób, mnie kazała zostać na widowni, i tak się darła, tak rzucała mięsem, że na rynku było słychać (...).… …   Słownik frazeologiczny

  • rzucać — 1. pot. Rzucać mięsem, posp. mięchem, wulg. kurwami «używać wulgarnych, obraźliwych słów; przeklinać»: (...) zamknęła się z zespołem w sali prób, mnie kazała zostać na widowni, i tak się darła, tak rzucała mięsem, że na rynku było słychać (...).… …   Słownik frazeologiczny

  • ślizgać się — po powierzchni czegoś «nie wnikać w istotę czegoś, traktować coś lekko, powierzchownie»: Znam ten kraj, Europę, znam inne kontynenty. Z całą swoją spostrzegawczością ślizgałem się po powierzchni rzeczy, z kamerą i magnetofonem, ślepy i głuchy,… …   Słownik frazeologiczny

  • zbyć — pot. Aby zbyć; byle zbyć «o sytuacji, w której nie poświęca się czemuś należnej uwagi, wystarczającego czasu; powierzchownie, niedbale, niedokładnie»: (...) zapytany o coś, odpowiada półprzytomnie, ot, aby zbyć. I. Iredyński, Dzień. (...) zaczyna …   Słownik frazeologiczny

  • zbywać — pot. Aby zbyć; byle zbyć «o sytuacji, w której nie poświęca się czemuś należnej uwagi, wystarczającego czasu; powierzchownie, niedbale, niedokładnie»: (...) zapytany o coś, odpowiada półprzytomnie, ot, aby zbyć. I. Iredyński, Dzień. (...) zaczyna …   Słownik frazeologiczny

  • charakterystyczny — charakterystycznyni, charakterystycznyniejszy «właściwy komuś lub czemuś, typowy dla kogoś, czegoś; wyróżniający się, znamienny, szczególny» Cecha charakterystyczna. Charakterystyczne zjawisko. Charakterystyczny strój. Charakterystyczny sposób… …   Słownik języka polskiego

  • dyletancki — «właściwy dyletantowi, dyletantyzmowi; powierzchowny, amatorski, niefachowy» Dyletancka krytyka. po dyletancku «jak dyletant, powierzchownie, po amatorsku» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”