powtarzać

powtarzać
ndk I, \powtarzaćam, \powtarzaćasz, \powtarzaćają, \powtarzaćaj, \powtarzaćał, \powtarzaćany - powtórzyć dk VIb, \powtarzaćrzę, \powtarzaćrzysz, \powtarzaćwtórz, \powtarzaćrzył, \powtarzaćrzony
1. «robić, mówić to samo, co już raz (lub więcej razy) było zrobione, powiedziane; powtórnie, ponownie coś wykonywać, czynić; mówić, robić coś tak samo, jak ktoś inny»

Powtórzyć koncert, przedstawienie, występ.

Powtórzyć lekarstwo.

Powtórzyć dawny błąd.

Powtarzać coś w myśli.

Powtarzać coś często, po kilka razy, do znudzenia.

Powtarzać w kółko.

Uczeń powtarzał lekcje za nauczycielem.

∆ Powtarzać kurs, lekcje itp. «przypominać sobie przerobiony materiał, przerabiać materiał kursu, lekcji ponownie»
∆ Powtarzać oddział, klasę, rok, semestr itp. «po raz drugi uczęszczać do tego samego oddziału, do tej samej klasy, na ten sam semestr wskutek nieotrzymania promocji do następnej klasy lub niezdania obowiązujących egzaminów; repetować»
◊ Powtarzać (jak) za panią matką «powtarzać czyjeś zdanie nie mając własnego; powtarzać coś bezkrytycznie»
przen.

Echo powtórzyło okrzyk.

2. «przekazywać komuś to, co się usłyszało od kogoś innego»

Powtarzać plotkę, sekret.

Nie powtarzaj tego nikomu.

3. rzad. «reprodukować; kopiować»

Kopia powtarzała nieudolnie oryginał obrazu.

powtarzać się - powtórzyć się
1. «być powtarzanym, zdarzać się, odbywać się ponownie; wznawiać się»

Powtarzały się ataki bólu.

Słyszeli powtarzające się wybuchy.

2. zwykle ndk «mówić lub pisać wciąż to samo pod względem treści»

Wyczerpawszy temat w rozmowie, zaczął się powtarzać.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • powtarzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, powtarzaćam, powtarzaća, powtarzaćają, powtarzaćany {{/stl 8}}– powtórzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, powtarzaćrzę, powtarzaćrzy, powtarzaćrzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powtarzać — Nie trzeba komuś powtarzać (czegoś) dwa razy zob. trzeba 3. Powtarzać coś jak katarynka zob. katarynka. Powtarzać coś jak za panią matką (pacierz) zob. matka 5 …   Słownik frazeologiczny

  • powtarzać jak za panią matką — {{/stl 13}}{{stl 7}} ironicznie: powtarzać cudze słowa wiernie i bezmyślnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczeń powtarzał jak za panią matką błędne podpowiedzi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powtarzać się – powtórzyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdarzać się po raz drugi (po raz kolejny), pojawiać się ponownie; ponawiać się, powracać, wracać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powtarzające się ataki gorączki. Wybuchy, wstrząsy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mówić [powtarzać i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}jak katarynka {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mówić bez przerwy, głośno, dużo i bezmyślnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówiła, gadała jak katarynka, nie dając mu dojść do głosu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powtórzyć — → powtarzać …   Słownik języka polskiego

  • trzeba — 1. Komuś dużo nie trzeba «ktoś jest tak pobudliwy, że wystarczy słaby bodziec, impuls, aby gwałtownie zareagował»: Wystarczyło jedno przypadkowe spojrzenie w kierunku stolika, przy którym siedzieli bandyci. Im dużo nie trzeba. Myślą, że mają… …   Słownik frazeologiczny

  • echo — 1. Budzić echo «wywoływać reakcję na coś»: (...) jeśli mowa Kościoła kieruje się do „dobrej woli człowieka”, to musi być taką mową, która budzi echo w przestrzeniach ludzkiej duszy. J. Tischner, W krainie. 2. Być, stać się czyimś echem… …   Słownik frazeologiczny

  • katarynka — Mówić, powtarzać coś jak katarynka «mówić jednostajnym głosem, prędko; mówić ciągle to samo, bezmyślnie powtarzać»: A rozwydrzone dziewczynisko powtarza jak katarynka: Ale czemu pan profesor nie chce ze mną zatańczyć? Ale czemu pan profesor nie… …   Słownik frazeologiczny

  • matka — 1. Matka dzieciom «o kobiecie, która ma dzieci i poświęca im cały swój czas»: Żony ja szukał i żonę znalazł. Prawdziwą. Gospodyni z niej będzie znamienita i matka dzieciom. H. Auderska, Lato. 2. Matka natura (Matka Natura), matka ziemia (Matka… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”