powtarzalność

powtarzalność
ż V, DCMs. \powtarzalnośćści, blm
«właściwość tego, co się powtarza; powtarzanie się»

Powtarzalność procesów, spraw, zjawisk.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • powtarzalność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. powtarzalnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} właściwość czegoś polegająca na powtarzaniu się; cykliczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powtarzalność zjawisk w przyrodzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedokonany — jęz. «oznaczający czynność nie skończoną (trwanie procesu lub jego powtarzalność)» Czasownik niedokonany. Czasownik w postaci niedokonanej …   Słownik języka polskiego

  • przemysł — m IV, D. u, Ms. przemysłyśle; lm M. y 1. «dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w celu dostosowania do potrzeb ludzkich prowadzone jest w dużym wymiarze, na zasadzie podziału pracy i przy… …   Słownik języka polskiego

  • co — I {{/stl 13}}{{stl 8}}zaim. D. czego, C. czemu, B. co, NMc. czym, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} używany w pytaniach o dowolny obiekt, zawiera skierowaną do słuchacza prośbę o wskazanie tego obiektu lub o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kołowrót — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. kołowrótrotu || rzad. kołowrótrota, Mc. kołowrótrocie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proste urządzenie techniczne służące do podnoszenia ciężarów, wykorzystujące zasadę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • regularność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. regularnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bycie zgodnym z obowiązującymi, przyjętymi, stwierdzonymi zasadami, regułami; prawidłowość : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rytm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rytmmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pojawianie się, powtarzanie się czegoś regularnie w jednakowych odstępach czasu, rzadziej w przestrzeni; następowanie w określonej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stereotypowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. stereotypowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} podążanie za pewnym stereotypem; niezmienność i powtarzalność czegoś wynikająca z trzymania się szablonów; brak oryginalności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stereotypowość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • takt — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. taktkcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w muzyce: jednostka podziału rytmicznego, w zapisie nutowym oznaczana pionową kreską : {{/stl 7}}{{stl 10}}Takt na cztery… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiersz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utwór literacki, w którym zastosowano mowę w szczególny sposób zorganizowaną; do cech charakterystycznych tego utworu należą:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”