powtarzanie

powtarzanie
↨ powtarzanie się
n I
rzecz. od powtarzać (się).

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • rytm — m IV, D. u, Ms. rytmmie; lm M. y 1. «powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu, ustalona kolejność czegoś» Jednostajny, miarowy rytm. Rytm przyspieszony, powolny. Rytm dobowy. Rytm kroków, kół. Rytm pracy. Rytm bicia serca …   Słownik języka polskiego

  • rytm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rytmmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pojawianie się, powtarzanie się czegoś regularnie w jednakowych odstępach czasu, rzadziej w przestrzeni; następowanie w określonej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nakłaść — 1. pot. Nakłaść coś komuś w uszy, do głowy «wytłumaczyć coś komuś, wyperswadować, przekonać o czymś, nauczyć czegoś (zwykle przez częste powtarzanie)»: Musiał mu ktoś zapewne nakłaść jakichś podejrzeń do głowy. M. Komaszyński, Królowa. 2. posp.… …   Słownik frazeologiczny

  • algorytm — m IV, D. u, Ms. algorytmmie; lm M. y 1. inform. «dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu» 2. mat. «reguła przekształcania wyrażeń matematycznych przez… …   Słownik języka polskiego

  • aliteracja — ż I, DCMs. aliteracjacji; lm D. aliteracjacji (aliteracjacyj) lit. «powtarzanie się tych samych liter i sylab na początku wyrazów w wersie, w kolejnych wersach lub w zdaniu» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • co — D. czego, C. czemu, NMs. czym, blm 1. «zaimek zastępujący rzeczownik, najczęściej nieosobowy, używany w pytaniach, w zdaniach pytających lub ich równoważnikach, a także występujący często jako wyraz uzupełniający, wiążący lub przyłączający zdania …   Słownik języka polskiego

  • coraz — 1. «wyraz oznaczający stopniowe wzmaganie się, nasilenie czegoś, używany zwykle w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym» Robi się coraz cieplej, coraz chłodniej. Dzień był coraz krótszy, coraz dłuższy. Padał coraz większy… …   Słownik języka polskiego

  • częstość — ż V, DCMs. częstośćści, blm 1. «częste występowanie, powtarzanie się jakiejś czynności, zjawiska; częstotliwość» Częstość uderzeń piorunów. Częstość zachorowań na tyfus. 2. → częstotliwość w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • częstotliwość — ż V, DCMs. częstotliwośćści, blm 1. «częste występowanie, powtarzanie się jakiejś czynności, zjawiska» Duża, mała częstotliwość występowania czegoś. Częstotliwość opadów. Częstotliwość zebrań. 2. fiz. «liczba zdarzeń lub cyklów zjawiska… …   Słownik języka polskiego

  • echolalia — ż I, DCMs. echolalialii, blm psych. «mimowolne, automatyczne powtarzanie zasłyszanych słów i dźwięków bezpośrednio po ich usłyszeniu; występuje u małych dzieci i u osób chorych psychicznie» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”