poziom

poziom
m IV, D. -u, Ms. \poziommie; lm M. -y
1. «położenie, wysokość płaszczyzny prostopadłej w stosunku do pionu w danym miejscu»

Poziom cieczy w zbiorniku.

Wysoki, niski poziom wody w jeziorze.

Opadł, podniósł się poziom wody w rzece.

∆ Poziom morza «średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt wyjściowy do pomiarów wysokości na lądach»
geod. Poziom odniesienia «umowna płaszczyzna, w stosunku do której dokonuje się pomiarów wysokości»
przen. «przyziemność, przeciętność»

Młodości! ty nad poziomy wylatuj. (Mickiewicz)

2. «stopień czyjegoś wykształcenia, kultury; faza osiągnięć, rozwoju, postępu»

Czyjś (wysoki, niski) poziom moralny, umysłowy.

Poziom artystyczny przedstawienia, utworu.

Poziom kultury, nauki, sztuki.

Wyrównany poziom konkursu.

Poziom życia.

Osiągnąć jakiś poziom.

Podnieść poziom nauczania w niektórych szkołach.

Stać, utrzymywać się na jednym, na wysokim poziomie.

pot. Coś, ktoś (jest) na poziomie «coś jest wartościowe (pod względem artystycznym, naukowym itp.); ktoś ma odpowiednie wychowanie, wykształcenie, ktoś jest inteligentny, kulturalny»
3. geol. «warstwa lub zespół warstw, stanowiące jednostkę podziału utworów geologicznych, powstałych w ciągu doby geologicznej i oznaczonych pojedynczą skamieniałością przewodnią»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • poziom — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. poziommie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} kierunek poziomy; położenie czegoś zgodne z tym kierunkiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustawić, mierzyć coś w poziomie. Sprawdzić, czy coś ma, zachowuje poziom. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poziom — 1. Coś (jest) na poziomie «o czymś ocenianym pozytywnie, mającym wysoki standard»: Rozmowy na poziomie wyraźnie męczą płeć brzydszą, a szczególnie w czasie lata wymagają od nich zbyt dużego wysiłku (...). Cosm 7/1998. 2. Ktoś (jest) na poziomie… …   Słownik frazeologiczny

  • Poziom 511 Design Hotel & Spa — (Ogrodzieniec,Польша) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: ul. Bonerów …   Каталог отелей

  • poziom morza — {{/stl 13}}{{stl 7}} średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt odniesienia w pomiarach wysokości na lądach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szczyt Rysów znajduje się 2499 metrów nad poziomem morza. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżać — ndk I, obniżaćam, obniżaćasz, obniżaćają, obniżaćaj, obniżaćał, obniżaćany obniżyć dk VIb, obniżaćżę, obniżaćżysz, obniżaćniż, obniżaćżył, obniżaćżony 1. «czynić niższym, przesuwać, przestawiać na niższy poziom» Obniżyć lot. Obniżyć poziom wody.… …   Słownik języka polskiego

  • Liste Des Diplômes De Langue — Cette liste des diplômes de langue rassemble des diplômes et tests de langue étrangère administrés par des organismes de divers pays et bénéficiant d une certaine reconnaissance ou notoriété. Sommaire 1 Allemand 2 Anglais 3 Catalan 4 …   Wikipédia en Français

  • Liste des diplomes de langue — Liste des diplômes de langue Cette liste des diplômes de langue rassemble des diplômes et tests de langue étrangère administrés par des organismes de divers pays et bénéficiant d une certaine reconnaissance ou notoriété. Sommaire 1 Allemand 2… …   Wikipédia en Français

  • Liste des diplômes de langue — Cette liste des diplômes de langue rassemble des diplômes et tests de langue étrangère administrés par des organismes de divers pays et bénéficiant d une certaine reconnaissance ou notoriété. Sommaire 1 Allemand 2 Anglais 3 Catalan 4 Chinois …   Wikipédia en Français

  • Marco común europeo de referencia para las lenguas — El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL)[1] es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. El… …   Wikipedia Español

  • podnieść — dk XI, podnieśćniosę, podnieśćniesiesz, podnieśćnieś, podnieśćniósł, podnieśćniosła, podnieśćnieśli, podnieśćniesiony, podnieśćniósłszy podnosić ndk VIa, podnieśćnoszę, podnieśćsisz, podnieśćnoś, podnieśćsił, podnieśćnoszony 1. «niosąc umieścić… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”