prawidło

prawidło
n III, Ms. \prawidłodle; lm D. \prawidłodeł
1. zwykle w lm «przepisy, zasady, normy»

Prawidła gramatyczne, ortograficzne.

Prawidła pisowni, wymowy, kompozycji.

Trzymać się prawideł.

Uchybiać prawidłom.

Ujmować coś w prawidła.

2. «przyrząd służący do prostowania, formowania czegoś; forma, szablon, szczególnie forma z drewna lub z metalu, o kształcie stopy ludzkiej, wkładana do butów dla utrzymania ich fasonu»

Włożyć buty na prawidła.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prawidło — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. prawidłodle; lm D. prawidłodeł {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} reguła, istniejąca norma, stosowany obyczaj : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykonywać coś zgodnie z prawidłami zawodu. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • formuła — ż IV, CMs. formułaule; lm D. formułauł «ustalony przepis, prawidło, wzór; określenie ujęte w zwięzłą formę, czasem mające charakter hasła, maksymy» Grzecznościowa, oklepana, stereotypowa formuła. Formuła prawna. Formuła przysięgi, wypowiedzi,… …   Słownik języka polskiego

  • maksyma — ż IV, CMs. maksymamie; lm D. maksymaym «zasada, prawidło postępowania; myśl filozoficzna, moralna, etyczna wyrażona w krótkim zdaniu; sentencja, aforyzm» Szlachetna, zdrowa maksyma. Maksyma życiowa. Deklamować, wygłaszać maksymy. Mieć, przyjąć,… …   Słownik języka polskiego

  • pryncypium — n VI; lm M. pryncypiumpia, D. pryncypiumpiów zwykle w lm, przestarz. «zasada, prawidło, dewiza; podstawa» Pryncypia polityki ekonomicznej. Kierować się jakimś pryncypium. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • przepis — m IV, D. u, Ms. przepissie; lm M. y 1. «wskazówka, zwykle pisana, określająca sposób wykonywania, robienia czegoś (zwłaszcza sposób przyrządzania jakiejś potrawy); recepta, zasada, prawidło, reguła» Przepis lekarski. Przepisy ortograficzne,… …   Słownik języka polskiego

  • reguła — ż IV, CMs. regułaule; lm D. regułauł 1. «zasada, prawidło postępowania, przepis» Powszechne, sztywne, ścisłe reguły. Reguły gramatyczne. Reguły moralne. Reguły rozumowania. Reguły gry. Odstąpić od reguły. Podlegać, podporządkow …   Słownik języka polskiego

  • formuła — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. formułaule {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ustalony, określony ciąg wyrazów wyrażający pewną myśl, często używany podczas ceremonii religijnych, w czynnościach prawnych itp.;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • maksyma — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. maksymamie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} reguła, zasada postępowania sformułowana w zwięzły sposób; prawidło : {{/stl 7}}{{stl 10}}Maksyma życiowa. Stosować maksymę: „Spiesz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepis — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. przepissie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbiór informacji wskazujący na sposób wykonania czegoś, zazwyczaj na piśmie; recepta : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepisy na potrawy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • reguła — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. regułaule {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjęta zwyczajowo lub ujęta w formie przepisu zasada, prawidło postępowania; także: twierdzenie znajdujące potwierdzenie w większości …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”