prąd

prąd
m IV, Ms. prądzie; lm M. -y
1. «bieg, tok wody; nurt»

Wartki, bystry, silny, rwący prąd.

Prąd rzeki, potoku, strumienia.

Płynąć pod prąd, przeciw prądowi.

Spływać z prądem.

Prąd porywa, znosi łódź.

∆ Prądy morskie «ruchy poziome znacznych mas wodnych w oceanach i morzach spowodowane działaniem wiatrów, różnicą temperatury i gęstości wód, zmianami ciśnienia atmosferycznego nad wodami itp.»
przen. «ciąg tłumu ludzi, dużej liczby pojazdów itp. wypełniających (całą) szerokość drogi»

Iść, jechać pod prąd.

Poddać się, dać się porwać prądowi ulicznemu.

2. «ruch powietrza, gazu; szczególnie: strumień płynącego powietrza»

Lekki, ożywczy prąd powietrza.

Prąd wiatru porywa liście.

meteor. Prądy powietrzne «pionowe ruchy znacznych mas powietrza w atmosferze skierowane ku górze (prądy wstępujące) lub ku dołowi (prądy zstępujące), wywoływane lokalnym ogrzewaniem się atmosfery, działaniem frontów atmosferycznych, ukształtowaniem danego terenu itp.»
3. «w literaturze, sztuce, nauce itp.: kierunek, tendencja, dążność»

Prąd filozoficzny, literacki, naukowy.

Prądy kulturalne, społeczne jakiejś epoki.

4. «uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych w środowisku lub wzdłuż obwodu elektrycznego»

Dopływ prądu.

Moc, siła prądu.

Przewodniki prądu.

Człowiek porażony prądem.

∆ Prąd indukcyjny a. indukowany «prąd powstający na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, wytwarzany w przewodniku, gdy pole magnetyczne, w którym znajduje się przewodnik (najczęściej zwojnica), ulega jakimś zmianom»
∆ Prąd przemienny «prąd elektryczny okresowo zmienny, przybierający na przemian wartości dodatnie i ujemne tak, że ich wartość średnia jest równa zeru»
∆ Prąd stały «prąd elektryczny jednokierunkowy o natężeniu stałym lub prawie stałym»
∆ Prąd zmienny «prąd elektryczny, którego wartość zmienia się w czasie w dowolny sposób»
∆ Prądy błądzące «prądy elektryczne płynące w ziemi wzdłuż nieokreślonych dróg, wiążące się z pracą urządzeń elektrycznych prądu stałego (np. sieci trakcyjnej, telegraficznej) mających uziemiony jeden biegun; powodują np. korozję przedmiotów metalowych ułożonych w ziemi»
∆ Natężenie prądu «wielkość skalarna (charakteryzująca prąd elektryczny), której miarą jest ilość elektryczności przepływającej przez przekrój danego przewodnika w jednostce czasu»
fizjol. Prąd czynnościowy → bioprąd

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Prad — am Stilfserjoch (ital.:Prato allo Stelvio) …   Deutsch Wikipedia

  • prąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. prądzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bieg, ruch, pęd wody w określonym kierunku; nurt; też: odcinek rzeki z bystrym nurtem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Silny, słaby prąd rzeki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Prad — Prad, n. [Cf. D. paard.] A horse. [Colloq. Eng.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • prad — /prad/, n. Australian Informal. horse. [1790 1800; metathetic var. of D paard horse (c. G Pferd) LL paraveredus post horse for lesser highways. See PALFREY] * * * …   Universalium

  • prad — ˈprad noun ( s) Etymology: modification of Dutch paard, from Middle Dutch pert, paert, part, from Late Latin paraveredus post horse for secondary roads more at palfrey chiefly Australia : horse …   Useful english dictionary

  • prąd — Płynąć pod prąd zob. płynąć 1. Płynąć z prądem zob. płynąć 2 …   Słownik frazeologiczny

  • prad — /præd/ (say prad) noun Colloquial a horse. {Dutch paard horse} …  

  • Prad am Stilfserjoch — (ital.:Prato allo Stelvio) …   Deutsch Wikipedia

  • Prad am Stilfser Joch — Infobox CityIT img coa = Prato allo Stelvio Stemma.png official name = Comune di Prato aS Marktgemeinde Prad aSJ name = Prad region = Trentino Alto Adige/Südtirol province = Bolzano Bozen (BZ) elevation m = 915 area total km2 = 51.4 population as …   Wikipedia

  • Prad — nm pré Lourdes anc. Dér.: pradet. nm pré Bretagne; pl en ou, eier. Var.: prat …   Glossaire des noms topographiques en France

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”