prędkość

prędkość
ż V, DCMs. \prędkośćści
1. blm
rzecz. od prędki
a) w zn. 1:

Prędkość czyichś kroków.

pot. Zrobić coś z prędkości «zrobić coś nie zamierzonego na skutek pośpiechu, przez pośpiech, w pośpiechu»
b) w zn. 2:

Zlecenie wykonano z należytą prędkością.

c) w zn. 3:

Był on znany z prędkości charakteru.

2. lm MD. \prędkośćści
«podstawowa wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch ciała; stosunek drogi do czasu, w którym dane ciało tę drogę przebywa»

Prędkość pociągu, samochodu, samolotu, statku.

Prędkość wiatru, nurtu rzeki, przepływu cieczy.

Prędkość skrawania (w obrabiarce).

Prędkość od 60 do 120 kilometrów na godzinę.

Parametry prędkości.

Nabierać prędkości.

Samolot zwiększa, wytraca prędkość.

∆ Prędkość kątowa «prędkość ciała sztywnego w ruchu obrotowym, wielkość fizyczna charakteryzująca zmianę kąta obrotu ciała w czasie»
∆ Prędkość liniowa (a. chwilowa) «prędkość ciała w ruchu postępowym, pochodna drogi względem czasu (w którym dane ciało tę drogę pokonuje), wielkość wektorowa o kierunku stycznym do toru poruszającego się ciała»
∆ Prędkość obrotowa «prędkość kątowa ciała określana liczbą jego obrotów na jednostkę czasu»
∆ Prędkość dźwięku «prędkość, z jaką rozchodzą się fale dźwiękowe w określonym ośrodku i w określonych warunkach (np. w powietrzu wynosząca około 330 m na sekundę)»
astron. Prędkość kosmiczna «prędkość, jaką musi mieć obiekt kosmiczny (np. rakieta), aby mógł spełnić określone zadanie w przestrzeni kosmicznej»
lotn. Prędkość naddźwiękowa «prędkość (statku powietrznego, pocisku itp.) większa od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu»
∆ Prędkość poddźwiękowa «prędkość (statku powietrznego) mniejsza od prędkości dźwięku w powietrzu»
∆ Prędkość przydźwiękowa «prędkość (statku powietrznego) zbliżona do prędkości dźwięku w powietrzu»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prędkość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. prędkośćści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stosunek przebywanej przez obiekt odległości do czasu trwania jego ruchu; szybkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prędkość pojazdu. Prędkość …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wytracać – wytracić szybkość [prędkość] — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jadąc jakimś pojazdem, stopniowo zmniejszać jego szybkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zacznij już wytracać szybkość, bo zaraz wjeżdżamy do miasta. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kosmiczny — 1. «odnoszący się do kosmosu; znajdujący się, zachodzący, odbywający się we wszechświecie, pochodzący z wszechświata» Ciała, zjawiska kosmiczne. ∆ astr. Pył kosmiczny «drobne ciała stałe wchodzące w skład materii międzyplanetarnej,… …   Słownik języka polskiego

  • szybkość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. szybkośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwość tego, co znajduje się w ruchu; wielkość wektorowa charakteryzująca ruch; prędkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mała,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fazowy — przym. od I faza a) w zn. 1: ∆ chem. Przemiana fazowa «przejście substancji z jednej fazy w drugą, np. przejście ze stanu stałego w ciekły» b) w zn. 3: ∆ Prędkość fazowa «prędkość rozprzestrzeniania się fazy fali w danym ośrodku» …   Słownik języka polskiego

  • hipersoniczny — «mający prędkość naddźwiękową, co najmniej kilkakrotnie przekraczającą prędkość dźwięku» ‹gr. + łac.› …   Słownik języka polskiego

  • naddźwiękowy — «mający prędkość większą od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych; supersoniczny» Prędkość naddźwiękowa. Samolot naddźwiękowy …   Słownik języka polskiego

  • poddźwiękowy — ∆ lotn. Prędkość poddźwiękowa «prędkość mniejsza od prędkości rozchodzenia się dźwięku» …   Słownik języka polskiego

  • progowy — przym. od próg (zwykle w zn. 1) ∆ lotn. Prędkość progowa «prędkość, jaką ma lądujący samolot w momencie przelotu nad progiem drogi startowej» ∆ med. Dawka progowa «dawka leku, której nie można przekroczyć» …   Słownik języka polskiego

  • przydźwiękowy — ∆ fiz. Prędkość przydźwiękowa «prędkość statku powietrznego zbliżona do prędkości dźwięku w powietrzu» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”