przeganiać

przeganiać
ndk I, \przeganiaćam, \przeganiaćasz, \przeganiaćają, \przeganiaćaj, \przeganiaćał, \przeganiaćany
forma ndk czas. przegonić (p.)
przeganiać się «biegnąc, jadąc, szybko idąc wyprzedzać jeden drugiego»

Biegnąc przeganiali się wzajemnie.


Słownik języka polskiego . 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • przeganiać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeganiaćam, przeganiaća, przeganiaćają, przeganiaćany {{/stl 8}}– przegonić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przeganiaćnię, przeganiaćni, przeganiaćgoń, przeganiaćniony, {{/stl 8}}przegnać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeganiać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} poruszając się w określonym kierunku, starać się wzajemnie wyprzedzić; ścigać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przeganiać się z kolegą na rowerach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przegonić — dk VIa, przegonićnię, przegonićnisz, przegonićgoń, przegonićnił, przegonićniony przegnać dk I, przegonićam, przegonićasz, przegonićają, przegonićaj, przegonićał, przegonićany przeganiać ndk I, przegonićam, przegonićasz, przegonićają, przegonićaj …   Słownik języka polskiego

  • przegnać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przeganiać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przegonić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przeganiać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepędzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przepędzaćam, przepędzaća, przepędzaćają, przepędzaćany {{/stl 8}}– przepędzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przepędzaćdzę, przepędzaćdzi, przepędzaćpędź, przepędzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyprzedzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wyprzedzaćam, wyprzedzaća, wyprzedzaćają, wyprzedzaćany {{/stl 8}}– wyprzedzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wyprzedzaćdzę, wyprzedzaćdzi, wyprzedzaćedź, wyprzedzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zganiać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zganiaćam, zganiaća, zganiaćają, zganiaćany {{/stl 8}}– zegnać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, zganiaćam, zganiaća, zganiaćają, zganiaćany {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 22}}zgonić {{/stl 22}}{{stl 8}}dk… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”