reformizm

reformizm
m IV, D. -u, Ms. \reformizmzmie, blm
1. «dążenie do wprowadzenia reform w działalności jakiejś organizacji, instytucji»
2. polit. «kierunek w ruchu robotniczym, ukształtowany w Anglii w końcu XIX w., odrzucający rewolucyjne metody walki o socjalizm na rzecz reform»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • reformizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. reformizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działania zmierzające do wprowadzenia reform {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}polit.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • reformizm — <lat. reformatio – dəyişmə, dəyişiklik> Fəhlə hərəkatında inqilabi sinfi mübarizənin, sosialist inqilabının və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən və cüzi ictimai islahatlarla kifayətlənməyə, kapitalizmin əsaslarına toxunmamağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Reformismus — Re|for|mịs|mus 〈m.; ; unz.〉 1. Streben nach Umwandlung des Staates nicht durch Gewalt, sondern durch Reformen 2. 〈i. e. S.〉 gemäßigter Sozialismus 3. 〈allg.〉 Streben nach Reformen * * * Re|for|mịs|mus, der; : a) Bewegung zur Verbesserung eines… …   Universal-Lexikon

  • Reformismus — Re|for|mis|mus der; <zu ↑...ismus, Bed. 2 nach gleichbed. russ. reformizm; vgl. ↑...ismus>: 1. Bewegung zur Verbesserung eines [sozialen] Zustandes od. [politischen] Programms. 2. Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, die soziale… …   Das große Fremdwörterbuch

  • islahatçı — is. 1. İslahat aparan adam; reformator. <Rüstəm bəy:> Lüter və Kalvin kimi din islahatçıları olmuş. Yeni din uyduran olmamışdır. Ç.. <Nərimanov> Nadirin simasında öz dövrünün islahatçı qəhrəmanını yaratmağa çalışmışdır. M. A.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • islahatçılıq — is. İnqilabi, sinfi, siyasi mübarizəni inkar edərək, xırda islahatla kifayətlənmə siyasəti; reformizm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • reformist — <lat.> Reformizm tərəfdarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”