rewizja

rewizja
ż I, DCMs. \rewizjazji; lm D. \rewizjazji (\rewizjazyj)
1. «przeszukiwanie przez władze śledcze mieszkania lub innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w celu uzyskania dowodów przestępstwa albo w celu znalezienia przedmiotów z niego pochodzących; także: przeglądanie bagażu w komorze celnej»

Dokładna, gruntowna, ścisła, pobieżna rewizja.

Rewizja celna.

Rewizja mieszkania.

Rewizja pasażerów, bagażu (na granicy).

Dokonać rewizji.

Poddać kogoś, coś rewizji.

Przeprowadzić u kogoś rewizję.

∆ Rewizja osobista «obszukanie osoby podejrzanej, przeszukanie odzieży, którą ta osoba ma na sobie, oraz zagłębień ciała (np. ust)»
2. «poddanie krytyce założeń obowiązujących dotychczas, istniejącego stanu rzeczy, ponowne (krytyczne) rozpatrzenie poglądów, teorii naukowych, stanu wiedzy - w celu dokonania zasadniczych zmian»

Rewizja czyichś twierdzeń, własnych sądów.

Rewizja czyjejś spuścizny naukowej.

3. «zmiana obowiązujących praw, ustaw, umów, traktatów międzynarodowych; przeprowadzanie tych zmian»
4. «kontrola urzędowa, np. działalności urzędu, stanu kasy, ksiąg rachunkowych»

Rewizja dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. druk. «ostateczna korekta tekstu dokonywana na próbnych odbitkach»
6. praw. «środek odwoławczy od orzeczeń sądu pierwszej instancji do sądu wyższej instancji, w sprawach cywilnych i karnych; pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji»
∆ Rewizja nadzwyczajna «zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w danej sprawie»
∆ Wnieść, założyć rewizję «wznowić postępowanie sądowe, rozpatrzyć ponownie sprawę zakończoną wyrokiem prawomocnym»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • rewizja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. rewizjazji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeszukiwanie przez upoważnione władze śledcze pomieszczeń, rzeczy lub osób w celu znalezienia dowodów domniemanego przestępstwa :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rewizja nadzwyczajna — {{/stl 13}}{{stl 7}} zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego wyroku sądu w jakiejś sprawie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wystąpić z rewizją nadzwyczajną od wyroku z 1952 roku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rewizja osobista — {{/stl 13}}{{stl 7}} kontrola polegająca na dokładnym przeszukiwaniu ubrania i ciała osoby rewidowanej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zostać poddanym rewizji osobistej. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kipisz — rewizja; zamieszanie …   Słownik gwary warszawskiej

  • Andrzej Kostenko — (b. June 24, 1936, Łódź, Poland) is a screenwriter, film director, actor, and cinematographer. He is known for his collaborations with Roman Polański including some of Polanski s short films.FilmographyAs a director *Patience de Maigret, La… …   Wikipedia

  • Шляхетко, Дариуш — Дариуш Шляхетко польск. Dariusz Szlachetko Дата рождения: 1961 год(1961) Страна …   Википедия

  • ревизия — стар. знач.: перепись мужского населения , начиная с Петра I (Смирнов 254), прилаг. ревизский, ревижский, стар. Через польск. rewizja из лат. revīsiō пересмотр (Преобр. II, 191) …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Furculattus — Taxobox name = Furculattus image caption = image width = 250px regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Arachnida ordo = Araneae familia = Salticidae subfamilia = Agoriinae tribus = Dioleniini genus = Furculattus genus authority = Balogh,… …   Wikipedia

  • Dariusz Baliszewski — is a Polish historian, journalist and writer. Author of television show Rewizja nadzwyczajna , he is a common author of historical articles to one of the biggest Polish magazines, Wprost. He specializes in Polish 20th century history, and is… …   Wikipedia

  • Marian Gołębiewski (soldier) — This article is about the soldier. For the bishop, see Marian Gołębiewski. Marian Gołębiewski (noms de guerre Irka , Korab , Lotka , Ster , Swoboda ), a soldier of the Home Army and the anti Communist organization Wolność i Niezawisłość was born… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”