strzałkowy

strzałkowy
przym. od strzałka (zwykle w zn. 4)
∆ Kość strzałkowa → strzałka w zn. 4
∆ Mięśnie strzałkowe «grupa mięśni goleni zginających stopę, unoszących ku górze boczny brzeg stopy»

Słownik języka polskiego . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”