synteza

synteza
ż IV, CMs. \syntezazie; lm D. \syntezaez
1. «łączenie wielu różnych elementów w jedną całość, całościowe poznanie jakiegoś zjawiska oparte na poprzednim zbadaniu jego elementów, uogólnienie zjawisk cząstkowych»

Synteza pracy, wywodu.

Synteza myślowa.

Synteza twórczości pisarza.

Dokonać syntezy.

2. chem. «reakcja chemiczna, podczas której z dwóch lub więcej prostych substancji wyjściowych powstaje produkt bardziej złożony»
3. filoz. «w dialektyce Hegla: ostatni etap trójfazowego rozwoju rzeczywistości (teza - antyteza - synteza)»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • synteza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. syntezazie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wiązanie wielu różnych elementów w całość; całościowe ujęcie zjawiska jednoczące wyniki badań i obserwacji cząstkowych, formułowanie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • One-T — For other uses, see 1T (disambiguation). One T is a French electronic/hip hop/house project. The group was introduced in the summer of 2001, as cartoon characters, similar to the Gorillaz. The music of One T is currently being produced by Eddy… …   Wikipedia

  • Стилистика — (лингвистическая, лингвостилистика, общая С.) – раздел языкознания, изучающий выразительные средства и возможности языка и закономерности функционирования (использования) последнего в различных сферах общественной деятельности и ситуациях… …   Стилистический энциклопедический словарь русского языка

  • Blue Effect — bei einem Konzert in Písek 2007 (im Vordergrund R. Hladík) Blue Effect ist eine 1968 (ursprünglich unter dem Namen Special Blue Effect) gegründete tschechische Band. Nachdem in den 1970er Jahren das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei… …   Deutsch Wikipedia

  • The Blue Effect — Основная информация …   Википедия

  • Хладик, Радим — Радим Хладик Radim Hladík …   Википедия

  • Струве Генрих Егорович — Струве (Генрих Егорович, родился в 1840 г.) современный философ. В 1862 г. Струве защитил в Иене диссертацию на степень доктора философии Zur Entstehung d. Seeke . В 1863 г. Струве был назначен адъюнкт профессором по кафедре философии в бывшей… …   Биографический словарь

  • Струве, Генрих Егорович — (род. в 1840 г.) современный философ. В 1862 г. С. защитил в Йене диссертацию на степень доктора философии "Zur Entstehung d. Seele". В 1863 г. С. был назначен адъюнкт профессором по кафедре философии в бывшей главной школе в Варшаве и… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Stanisław Tarnowski — (1837 ndash;1917) was a Polish noble (szlachcic), historian, literary critic, publicist.During the January Uprising Stanisław was connected with the Biali (liberal conservative political faction). He was imprisoned from 1863 to 1865 by the… …   Wikipedia

  • Diethyl azodicarboxylate — Diethyl azodicarboxylate …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”