całościowo

całościowo
przysłów. od całościowy

Traktować, przedstawiać całościowo jakieś zjawisko, jakiś problem.


Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • całościowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. całościowy; kompleksowo: Ujmować całościowo jakąś kwestię. Traktować całościowo jakiś problem. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompleksowo — «w sposób kompleksowy; zespołowo, całościowo» Ujmować jakieś zagadnienie kompleksowo. Rozwiązywać kompleksowo jakiś problem …   Słownik języka polskiego

  • synkretyzm — m IV, D. u, Ms. synkretyzmzmie, blm 1. «łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych poglądów filozoficznych, religijnych, społecznych; zespolenie się, skrzyżowanie się jakichkolwiek elementów» Synkretyzm filozoficzny, religijny.… …   Słownik języka polskiego

  • syntetycznie — 1. «w sposób syntetyczny; całościowo» Zagadnienie opracowane syntetycznie. 2. chem. «w wyniku syntezy; sztucznie» Syntetycznie uzyskiwane surowce. Otrzymywać coś (np. kauczuk) syntetycznie …   Słownik języka polskiego

  • generalnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} ogólnie, całościowo, w sposób gruntowny, ostateczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpowiedzieć generalnie na wszystkie zarzuty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompleksowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób kompleksowy; kompletnie, całościowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozwiązać kompleksowo jakieś zagadnienie. Kompleksowo wykańczać coś, oceniać. Ujmować jakieś zagadnienie kompleksowo. <łac.>… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompleksowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. kompleksowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} występowanie, ujmowanie przedmiotów bądź zjawisk w kompleksie, całościowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kompleksowość badań. Kompleksowość dokumentacji. Kompleksowość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompletnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., kompletnieej {{/stl 8}}{{stl 7}} całościowo, całkowicie, zupełnie, w pełni, do końca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kompletnie pijani. Kompletnie bezradni. Kompletnie głupi. Kompletnie urządzone mieszkanie. Kompletnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pełno — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pełnoniej {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} do granic pojemności czegoś; po brzegi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nasypać pełno zboża do skrzyni. Nalać pełno mleka do garnuszka. Tylko nie rozlej …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ryczałtem — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} płacąc, obliczając całościowo, według globalnych stawek, bez rozbicia na poszczególne pozycje, sumy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapłacić za towar ryczałtem. Rozliczyć ryczałtem koszty eksploatacji pojazdu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”