treść

treść
ż V, DCMs. \treśćści; lm D. \treśćści
1. «to, o czym mówi, co przekazuje odbiorcy dzieło sztuki - literackie, muzyczne, plastyczne, sceniczne, filmowe (w przeciwstawieniu do formy); ogólniej: to, co jest zawarte w czyjejś wypowiedzi (ustnej lub pisemnej); przedmiot, temat, wątek, fabuła»

Głęboka, bogata, uboga, zajmująca treść.

Treść anegdotyczna, filozoficzna, religijna, świecka.

Bogactwo treści.

Literatura nowoczesna w treści i formie.

Treść listu, pisma, przemówienia, rozmowy.

Treść książki, filmu.

Opowiedzieć treść noweli.

∆ Spis treści «spis rozdziałów zawartych w danej książce»
jęz. Treść znaczeniowa wyrazu «to, co wyraz znaczy (suma cech desygnatu wraz z zakresem znaczeniowym wyrazu)»
2. «podstawowy, zasadniczy, najważniejszy element, składnik czegoś; to co stanowi istotę, sens czegoś, często w lm: problemy, zagadnienia, idee»

Życie nabrało nowych treści.

Coś jest napełnione, nasycone jakąś treścią.

Szukać w czymś głębszych treści.

3. blm
biol. «substancja wypełniająca coś (całkowicie lub w dużej części); zawartość»

Treść pokarmowa żołądka.

Pobrać treść żołądka.


Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • treść — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lmM. treśćści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co jest przekazywane odbiorcy za pomocą różnych nośników (środków wyrazu); zawartość merytoryczna wypowiedzi pisemnej, ustnej; to …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Measurable cardinal — In mathematics, a measurable cardinal is a certain kind of large cardinal number. Contents 1 Measurable 2 Real valued measurable 3 See also 4 References …   Wikipedia

  • aby — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyraz łączący tylko zdania, mianowicie zdanie nadrzędne ze zdaniem podrzędnym wyrażającym cel treści zdania nadrzędnego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czytała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Julian Tuwim — (the surname comes from the Hebrew טובים, tovim , good ; September 13, 1894 – December 27, 1953) one of the greatest Polish poets, he was born in Łódź, Congress Poland, Russian Empire and educated in Łódź and Warsaw (he studied law and philosophy …   Wikipedia

  • Paul Urysohn — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Pavel Urysohn — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Pawel Samuilowitsch Uryson — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Pawel Urysohn — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Pawel Uryson — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Urysohn — Pawel Samuilowitsch Urysohn, russisch Павел Самуилович Урысон, deutsch auch Paul Urysohn (* 3. Februar 1898 in Odessa, heute Ukraine; † 17. August 1924 in Batz sur Mer, Frankreich) war ein russischer Mathematiker, der sich vor allem mit… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”