ceglany

ceglany
«zrobiony, pochodzący z cegły»

Ceglany mur, budynek.

Ceglana posadzka.

Ceglany gruz, pył.

bud. Mączka ceglana «kawałki cegły lub stłuczki ceramicznej, zmielone na proszek, stosowane jako środek wiążący w gruzobetonach i zaprawach budowlanych»

Słownik języka polskiego . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ceglany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zrobiony z cegły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ceglany komin. Ceglane filary. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} pochodzący z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ceglasty — 1. «mający kolor wypalanej cegły; pomarańczowoczerwony» Ceglaste rumieńce, wypieki. 2. rzad. «pochodzący, powstały z cegły; ceglany» Ceglasty żwir na korcie tenisowym …   Słownik języka polskiego

  • czerwienić — ndk VIa, czerwienićnię, czerwienićnisz, czerwienićwień, czerwienićnił, czerwienićniony «nadawać czemuś barwę czerwoną, malować na czerwono, czynić czerwonym; rumienić» Zachód czerwieni chmury. czerwienić się 1. «stawać się czerwonym, nabierać… …   Słownik języka polskiego

  • gipsowy — przym. od gips w zn. 1 Figurka gipsowa. Gipsowa wyprawa ścian. Złoża kamienia gipsowego. ∆ bud. Beton gipsowy «związana i stwardniała masa będąca mieszaniną gipsu, kruszywa (piasek, gruz ceglany, żużel paleniskowy itp.) i wody, używana do wyrobu… …   Słownik języka polskiego

  • gruzobeton — m IV, D. u, Ms. gruzobetonnie, blm bud.,techn. «beton, w którym kruszywem jest tłuczeń ceramiczny (ceglany, dachówkowy, kaflowy) otrzymywany z gruzu» …   Słownik języka polskiego

  • miał — m IV, D. u, Ms. miale; lm M. y «bardzo drobne cząsteczki jakiegoś minerału; jakakolwiek drobno pokruszona, roztarta substancja; proszek, okruchy» Miał kamienny, skalny. Miał ceglany. Miał cukrowy. Miał cukru. ∆ Miał węgla a. miał węglowy «drobno… …   Słownik języka polskiego

  • tłuczeń — m I, D. tłuczeńcznia, blm «kruszywo otrzymywane zwykle z kamienia drobno tłuczonego, używane głównie na nawierzchnie dróg i jako dodatek do betonów» Tłuczeń ceglany. Tłuczeń budowlany. Ścieżka wysypana tłuczniem. Szosa z tłucznia …   Słownik języka polskiego

  • ceglasty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} podobny kolorem do wypalonej cegły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ceglaste wypieki na twarzy. Ceglasty kolor. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fundament — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. fundamentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część budowli poniżej poziomu gruntu, na której opiera się ciężar budynku, ścian itp.; także podstawa konstrukcji maszyny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tłuczeń — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. tłuczeńcznia, blm, bud. {{/stl 8}}{{stl 7}} rodzaj kruszywa z drobno tłuczonego kamienia (rzadziej z pokruszonej cegły), stosowane głównie na nawierzchnie i jako dodatek do betonów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Droga z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”